Litery cztery

Litery cztery – czyli najlepsze utwory Ludwika Jerzego Kerna zebrane w jednym tomie (WL).

Wybór wierszy znanego satyryka krakowskiego z całego jego dorobku poetyckiego. Wiersze i satyry dla dorosłych zostały ułożone od najnowszych do najstarszych (2007 – 1953). Kern dobrodusznie wyśmiewa nasze narodowe przywary. Litery cztery to pogodna i ciepła satyra o życiu w rodzinie, w pracy, wśród przyjaciół, o stałości, zmienności i przemijaniu. Wyboru wierszy dokonał Krzysztof Lisowski.

Ludwik Jerzy Kern – pisarz, poeta, autor literatury dla dzieci i młodzieży, publicysta, uwielbiany przez czytelników wielu pokoleń.