Poezja Marii Stiepanowej

Tom wierszy Marii Stiepanowej Wojna bestii i zwierząt (Wydawnictwo Wolno) to pierwsza wydana w Polsce książka autorki, która ukazuje się w przekładzie Zbigniewa Dmitrocy. 

Niniejszy wybór zawiera teksty z wydanego w 2015 roku tomu Spolia. Tytułowa Wojna bestii i zwierząt jest intertekstualnym poematem o bezsensie wojny. Autorka nawiązuje w nim m.in. do Ziemi jałowej T.S. Eliota, staroruskiego Słowa o wyprawie Igora oraz starotestamentowych Psalmów w przekładzie staro-cerkiewno-słowiańskim. Liczne kryptocytaty i parafrazy pokazują, że kultura europejska jest jednością, a podział Europy na Wschodnią i Zachodnią jest podziałem stricte politycznym.