Lec raz jeszcze

Album „Lec”  (Agora) jest projektem autorskim znanego rosyjskiego pisarza i publicysty Wiktora Szenderowicza. Koncepcja albumu polega na tym, aby pokazać historię ludzkości z ostatnich 100 lat przez pryzmat aforyzmów wielkiego polskiego aforysty Stanisława Jerzego Leca.

Każdy arkusz albumu to aforyzm Leca z „Myśli nieuczesanych” oraz zdjęcie wysokiej jakości artystycznej, które wprost czy w sposób paradoksalny ten aforyzm ilustruje.

Jest to nie tylko popularyzacja twórczości wielkiego pisarza, śmieszne oraz smutne potwierdzenie tego, że ludzkość nie wpadać w pułapki, przed którymi on przestrzegał. Projekt ma też pokazać wspólnotę problemów Rosji, Polski, Europy i całej ludzkości. Poza tym, jest to unikatowy zbiór zdjęć dokumentalnych z kilku największych archiwów świata – większość z nich ma ogromną wartość, ale przy tym nie są one powszechnie znane.

Album też zawiera zdjęcia Stanisława Jerzego Leca, w tym mało znane, oraz 75 aforyzmów, które nie weszły do oryginalnych „Myśli nieuczesanych” i zostały opublikowane jako zbiór dopiero w 2016 roku.

Na razie album jest wydany w dwóch językach: polskim oraz rosyjskim, ale w planach są też przekłady na inne języki (ukraiński, niemiecki, angielski, hebrajski, hiszpański).