Psalmy i inne wiersze

Przypominamy Psalm i inne wiersze – obszerny wybór wierszy Paula Celana w tłumaczeniach, wyborze i opracowaniu Ryszarda Krynickiego (a5).

Paul Celan jest swoistym symbolem epoki Holokaustu, a jego twórczość jest świadectwem, że poezja po Auschwitz jest możliwa. Nic dziwnego, że wnikliwie czytali Celana najważniejsi filozofowie XX wieku: Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer i Jacques Derrida. Paul de Man nazwał Paula Celana jednym z najważniejszych współczesnych poetów. Wiersz „Fuga śmierci” został włączony do programów szkolnych. 

Ryszard Krynicki przygotował obszerny wybór wierszy poety we własnych przekładach, wyjątkiem jest „Fuga śmierci”, zamieszczona w przekładzie Stanisława Jerzego Leca. 

„Psalm i inne wiersze” wpisuje się w serię „celanowską” Wydawnictwa a5, w której ukazały się korespondencja Paula Celana i Ingeborg Bachmann „Czas serca. Listy” oraz powieść Ingeborg Bachmann „Malina