Wersje Grabowskiego

Artur Grabowski podsumowuje swój liryczny dorobek. Tom „Wersje” (PIW)  to poezja filozoficzna i formalnie wyrafinowana, a zarazem lirycznie przystępna i mocno osadzona w doświadczeniu.

Sześć rozdziałów książki nie powtarza kompozycji sześciu tomów autora – odzwierciedlają one raczej biograficzno-tematyczne okresy jego twórczości. Mamy tu więc kolejno: konceptualne miniatury, barokowe próbowanie języków i form, śródziemnomorską zmysłowość antyku; z kolei w intymnych obrazach Polski i w ekstatycznych wizjach Ameryki widać inspiracje awangardą i poezją lingwistyczną; na koniec, w stylu nawiązującym do romantyzmu, śmiała erotyka miesza się z bólem życiowych podsumowań.

Do wyboru wierszy już publikowanych autor dodał kilka wcześniej nie drukowanych, a niektóre znacznie zmienił. W rezultacie powstała nowa, fascynująca całość, odsłaniająca powroty i kontynuacje – motywów, tematów, form.

Artur Grabowski opublikował sześć tomów wierszy, dwa tomy dramatów, zbiory esejów: o literaturze nowoczesnej, o teatrze i obrazach, traktaty teoretyczne: o wierszu i o dramacie, powieść Am (dziennik z drugiej strony), opowiadania, oraz przekłady z angielskiego i włoskiego. Wersje składają się z wierszy pisanych przez ponad trzydzieści lat, ale nie są standardowym zbiorem poezji. Autor w imię rozpoznania, jakie przynosi kolejna lektura, nie wahał się zmieniać w nich słowa lub wersu i w ten sposób stworzył własną wersję poetyckiego doświadczenia.