Polkowski patrzy na Różewicza

I znów zaczyna się przeszłość – wiersze Tadeusza Różewicza w wyborze i ze wstępem Jana Polkowskiego, w wydawnictwie PIW.

Wielokrotnie wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla, Tadeusz Różewicz był jednym z najwszechstronniejszych i najbardziej twórczych kontynuatorów literackiej awangardy w kraju i na świecie. Jego bohater jest osobowością zagubiona w świecie rozpadu form, pozbawioną tożsamości, zdezintegrowaną, ale zbuntowaną wobec panującego porządku świata. W piątym tomie z serii poeci2 na lirykę Różewicza spojrzymy oczami poety Jana Polkowskiego.