Nie żyje Jerzy Suchanek

Zmarł Jerzy Suchanek, znakomity poeta i publicysta. Miał 65 lat. 

Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca 2007). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współzałożyciel Piwnicy Literackiej przy Studenckim Centrum Kultury Zameczek-Remedium w Sosnowcu i Studenckiej Radzie Literackiej Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich, współredaktor jej wydawnictw (1981, 1983-85), współzałożyciel i współredaktor almanachu Kwartał SRL SZSP – wydawanego przez Studencką Radę Literacką ZSP (Warszawa 1983/1984).

Współredaktor wkładki literackiej Zjawiska do Gliwickiego Informatora Kulturalnego (1994-1996). Współzałożyciel i redaktor naczelny gazety miejskiej Życie Mysłowic (1990-1992), sekretarz redakcji samorządowych tygodników Wiadomości Gliwickie (1992-1993), Nowe Wiadomości Gliwickie (1994) oraz tygodnika informacyjnego 7 – Tydzień w Regionie (Gliwice 1994-95). Współredaktor miesięcznika samorządowego gminy Miedźna Gminne Sprawy (od założenia gazety w 1992), od lipca 2002 do grudnia 2004 jego redaktor naczelny (w grudniu 2004 władze samorządowe gminy Miedźna zrezygnowały z wydawania Gminnych Spraw). Właściciel i redaktor naczelny Miedźniańskiego Kwartalnika Kulturalnego (Miedźna 2005).

Jako redaktor programowy gliwickiej filii bydgoskiego Instytutu Wydawniczego Świadectwo w latach 1994-1999 wydał kilka książek poetyckich, m.in. Lesława Nowary, Marcina Świetlickiego, Krzysztofa Siwczyka, Krzysztofa Śliwki, Bartłomieja Majzla, Aleksandry Wojtkiewicz i Ewy Lenartowskiej.

Pomysłodawca i organizator I Pszczyńskiej Biesiady Poetyckiej (1985), pomysłodawca i współorganizator Mysłowickich Tygodni Poezji (1986-91), współprowadzący Klub Literacki w gliwickim Klubie Perełka (1993-98).

Reżyser dwóch polskich prapremier dramatów Josifa Brodskiego Marmur (1988) i Demokracja (1989) w założonym przez siebie Teatrze Zwyczajnym Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach. Ponadto tamże w latach 1987-1991 wyreżyserował m.in. Żegnaj JudaszuIreneusza Iredyńskiego, Emigrantów Sławomira Mrożka, Ścisły nadzór Jeana Geneta i Król umiera, czyli ceremonie Eugene’a Ionesco. W 2005 wyreżyserował Odkamienienie i Jasełka – Obrót świata w Teatrze Integracyjnym Atta Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej – Halembie, według własnych pomysłów i scenariuszy.