Czas na uzupełnienia

Rok bez chmur – tomik Jacka Guturowa (WBPiCAK) czytany na jednym wydechu wyraźnie traci. Ta książka wymaga namysłu i lektur powtórnych, wtedy wybrzmiewa najpełniej. Czytam ją już piąty raz i dochodzę do wniosku, że to rzecz fascynująca, rzadko już spotykana w polskiej poezji – pisze Piotr Kępiński. 

Świat przyrody, krótkie wyrzucane na bezdechu zestawienia, świat zwierząt nadreprezentowany tutaj to oczywisty kamuflaż i próba opowiedzenia świata ludzi bez ludzi. Próba udana – dodajmy. 

Gutorow pisze jak człowiek, który boi się, że po napisaniu jednego krótkiego wersu może mu zabraknąć czasu na napisanie następnego. Zadyszka – to element konstytutywny tej książki. Zasapany i przegadany świat nie potrzebuje już epickich opowieści, czas na dopowiedzenia i uzupełnienia – zdaje się mówić Gutorow. 

Trafnie o książce pisał w Tygodniku Powszechnym Michał Sowiński: „Niebo bez chmur to epifania: poznanie pełne i doskonałe, w którym widać rzeczy w sposób niezapośredniczony. Oczywiście osiągnięta – unieważniłaby sens istnienia poezji (bo po co szukać nowych słów, jeśli wiemy już o świecie wszystko?). Gutorow-dekonstrukcjonista wie, w jak niebezpieczną grę próbuje nas wciągnąć, dlatego zatrzymuje się tuż przed krawędzią tej świetlistej przepaści. „Odchodzenie od poezji / To też poezja” – tłumaczy się na zakończenie wiersza poświęconego Różewiczowi”.

Jacek Gutorow, ur. w 1970 roku. Poeta, krytyk literacki, tłumacz. Opublikował pięć tomów poetyckich: Wiersze pod nieobecność (1997), Aurora (2001), X (2001), Linia życia (2006), Inne tempo (2008), a także arkusz poetycki Grisaille (2001). Ma na swoim koncie trzy zbiory krytyczne: Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji (2001), Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku(2003), Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego (2007), oraz monografię Luminous Traversing. Wallace Stevens and the American Sublime (2007). Przekłada poezję amerykańską (m. in. Wallace Stevens, Ron Padgett, John Ashbery) i angielską (m. in. Simon Armitage, Charles Tomlinson, Geoffrey Hill, David Kennedy). Mieszka i pracuje w Opolu.