Kraj Gerazeńczyków

Do Kraju Gerazeńczyków idzie się przez pustynię. Podróż jest długa i wyniszczająca. Nie każdy jej podoła. Powiadają, np. Ewangelia św. Marka, 5 1-20, że Kraj Gerazeńczyków leży po drugiej stronie Jeziora.

Ale tak było chyba kiedyś. Dzisiaj rozciąga się już po obu jego brzegach. Wszyscy chyba staliśmy się mieszkańcami tej krainy. Uzdrowiciela wita tu wrzask opętanego, a żegnają Go, by sobie poszedł. Bo Kraj Gerazeńczyków to raczej stan ducha niż kraina geograficzna…

Ciekawa książka poetycka Krzysztofa Koehlera „Kraj Gerazeńczyków” w wydawnictwie Arcana. 

Krzysztof Koehler (ur. 1963) – poeta, pisarz, scenarzysta, wydawca i badacz literatury staropolskiej, librecista (opera „Moby Dick”, premiera 2014, oratorium „Canticum puerorum”, premiera 2016) profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opublikował osiem tomów wierszy (ostatnio wydał tom „Kraj Gerazeńczyków”, (2017) i wybór autorski w serii „Poezja polska” wyd. Hachette, 2013), powieść „Wnuczka Raguela” (2014). Autor pięciu tomów edycji tekstów staropolskich (m.in. Stanisław Orzechowski, Krzysztof Warszewicki, Krótkie zebranie rzeczy potrzebnych z strony wolności, Franciszek Stankar, Augustyn Rotundus, anonimowa Kronika za Zygmunta Augusta w Knyszynie zmarłego 1572 etc.), czterech monografii (Domek szlachecki w polskiej poezji epoki klasycznej, 2005, Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego, 2004, Boży podżegacz. Opowieść o Piotrze Skardze, 2012, Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o polskim piśmiennictwie politycznym XVI wieku, 2016. Ostatnio wydał zbiór esejów o kulturze sarmackiej Palus sarmatica (2016). Wicedyrektor ds. programowych Instytutu Książki. Mieszka w Krakowie.