Demon południa

Jak daleko – książka Szymona Babuchowskiego (Arcana) to próba poetyckiego bilansu życia mężczyzny, który znalazł się w symbolicznej „połowie drogi”. 

Zwykło się mówić, że to czas działania „demona południa”, pora kryzysu wieku średniego. Jednak i kryzys może być szansą, by zobaczyć życie w innym świetle, poszukać odpowiedzi na pytanie, które w Księdze Rodzaju stawia Adamowi Bóg: „Gdzie jesteś?”. Współczesny Adam przygląda się więc raz jeszcze własnej wędrówce przez żywioły i z niejasnych splotów zdarzeń próbuje wysupłać nić przewodnią. Czy w życiowym tyglu narodzi się światło, które towarzyszyć będzie bohaterowi w dalszej drodze w nieznane?