Nowe dwudziestolecie

Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009 (WBPiCAK). 

Piotr Śliwiński: „Tom niniejszy nie jest monografią literatury po 1989 roku, a jedynie zbiorem interpretacji dorobku poszczególnych twórców i omówieniem zagadnień ogólniejszych, tych, które autorzy książki uznali za ważne. Jest efektem konferencji, jaka odbyła się w Poznaniu w maju 2009 r., a jednocześnie dopełnieniem refleksji przedstawionych podczas konferencji – katowickiej (2007, z inicjatywy Krzysztofa Uniłowskiego, na temat życia literackiego) i w Szczecinie (2008, z inicjatywy Ingi Iwasiów, o ideach i ideologiach minionego dwudziestolecia). Sesja poznańska, zorganizowana we współpracy Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Centrum Kultury „Zamek” oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, postawiła sobie za cel rozpoznanie sytuacji wartości estetycznych, w perspektywie ogólnej i w odniesieniu do konkretnych utworów.

(…)

W książce tej ani nie zostają wyszczególnieni wszyscy prozaicy, którzy na to zasługują, ani poezja nie zostaje ujęta w jakąś syntetyczną charakterystykę. Takich skutków, generalnie przeciwstawnych rozpoznaniom zastanym, książki zbiorowe zazwyczaj nie przynoszą, one raczej dochowują wierności obyczajom środowiska, z którego się wywodzą. A jednak są pożyteczne, gdyż nie tylko mnożą punkty widzenia, lecz i – znane dotąd – korygują. Wierzę, iż portret literatury lat 1989-2009, jaki wyłania się po lekturze tej książki, nie jest tym samym portretem, jaki znaliśmy przed jej powstaniem.”