Festiwal Silesius

Goście festiwalu

Gościnie i goście

9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius

Ewelina Adamik – doktorantka w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, krytyczka literacka. Publikowała m.in. w „Odrze”, „Notatniku Literackim” i „Kulturze Liberalnej”.

Marta Baron-Milian – literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, jest redaktorką „Śląskich Studiów Polonistycznych”, współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Awangardą UJ. Autorka książek Neofuturzy i futuryści. Kryptohistorie polskiej awangardy (2023), Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata (2015) oraz Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego (2014), współredaktorka m.in. monografii zbiorowej Płeć awangardy (2019).

Stanisław Bereś – historyk literatury, krytyk, eseista, profesor w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładał też w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (1979–1987) i na Uniwersytecie Charles’a de Gaulle’a w Lille (1987–1993). Redaktor Telewizyjnych Wiadomości Literackich (1996–2011) oraz Latarnika (1997–1998). Członek jury Nagrody Literackiej Nike (1996–2003) oraz Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus (2006–2016), od 2013 roku redaktor naczelny serii Biblioteka Narodowa. Autor 35 książek literaturoznawczych, prac edytorskich oraz bestsellerowych rozmów-rzek z pisarzami (m.in. T. Konwickim, S. Lemem, A. Sapkowskim), a także trzech filmów dokumentalnych. Ostatnio wydał: Gajcy. W pierścieniu śmierci (Wydawnictwo Czarne, 2016), opracowanie  Listów miłosnych i nie Rafała Wojaczka (Warstwy, 2019), Niepamięć. O literaturze polskiej XX wieku (Atut, 2020).

Wojciech Bonowicz (ur. 1967) – za tom Pełne morze otrzymał Literacką Nagrodę Gdynia, był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius oraz Nagrody Literackiej Nike i Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Autor m.in. Dziennika końca świata, Historii na każdą godzinę i bestsellerowej biografii ks. Józefa Tischnera. W 2024 ukazała się jego najnowsza książka Dziennik pocieszenia. Przyjaciel kota Leona. Mieszka w Krakowie.

Mireia Calafell (ur. 1980 w Barcelonie) – katalońska poetka, autorka książek Poètiques del cos (2006), Costures (2009), Tantes mudes (2014), Nosaltres, qui (2019) i Si una emergència (2024). Laureatka wielu nagród, m.in. Lletra d’Or dla najlepszej książki opublikowanej po katalońsku za Tantes mudes (2015), nagrody za najlepszą książkę poetycką za Nosaltres, qui (2020). Niedawno otrzymała jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla twórców poezji katalońskiej – Nagrodę Carles Riba za Si una emergència. Jej wiersze publikowane były w antologiach w Argentynie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Hiszpanii. Jej książki przełożone zostały na język francuski, włoski, macedoński i grecki.

Andrej Chadanowicz (1973) – poeta i tłumacz poezji urodzony w Mińsku. Przekłada poezję Miłosza, Mickiewicza, Szymborskiej, Herbarta i Gałczyńskiego, tłumaczy również z języka francuskiego, ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego. Autor 10 tomów poetyckich i książki poetyckiej dla dzieci. W Polsce w 2006 roku ukazał się jego zbiór wierszy Święta nowego rocku (2006) i Zabawy fantomowe (2021). Poezja Chadanowicza była tłumaczona również na angielski, czeski, gruziński, hiszpański, koreański, litewski, niemiecki, słowacki, słoweński, rosyjski, szwedzki i ukraiński. Należy do Związku Białoruskich Pisarzy, a także Białoruskiego PEN Clubu, którego w latach 2008–2017 był prezesem. Uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, laureat Nagrody im. Carlosa Shermana za tłumaczenie poezji Ch. Baudelaire’a na język białoruski, zdobywca Nagrody im. Natalii Arsienniewej za tom Szkoła trawy i Nagrody Rzeczpospolitej im. Jerzego Giedroycia. Przez sześć lat był jurorem Międzynarodowej Kapituły Nagrody W. Szymborskiej (2016–2021). W wyniku represji politycznych w 2021 roku został zmuszony do opuszczenia Białorusi i w ramach sieci ICORN odbył rezydencję w Krakowie i w Gdańsku.

Justynа Czechowskа – literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego i norweskiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów. Współzałożycielka Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Jest laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej 2018 za przekład książki Linn Hansén Przejdź do historii oraz stypendystką Towarzystwa Miłośników Twórczości Selmy Lagerlöf (Selma Lagerlöf-sällskapet). W 2023 roku Akademia Szwedzka uhonorowała ją nagrodą dla tłumaczy literatury szwedzkiej. Od 2015 roku współtworzy program festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu.

Marcin Czerkasow  autor arkusza Płonące ciasteczko (Poznań 2006), książek Fałszywe zaproszenia (Poznań 2008), Przede wszystkim zniszczenia (Poznań 2014) oraz Mountain View (Poznań 2022), za którą otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w 2023 roku. Pisze, a także przekłada teksty poświęcone współczesnej sztuce wizualnej. Na co dzień zatrudniony na Wydziale Fotografii UAP w Poznaniu. Założyciel oficyny Disastra Publishing.

Xavier Farré (ur. 1971) – kataloński poeta oraz tłumacz literatury polskiej i słoweńskiej. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor siedmiu tomików poezji i zbioru esejów Auditorium z Görlitz, o poezji i jej związkach z tożsamością, wygnaniem i holokaustem.  W 2015 roku ukazała się antologia wierszy Farré w przekładzie na język polski Kompas na śniegu.

Darek Foks (ur. 1966) – autor m.in. książek Historia kina polskiego (2015), Ludzie kultury (2019), Eurydyka (2021), Patriotka. Ułożył Zawrót głowy. Antologię polskich wierszy filmowych (2018), a wspólnie ze Zbigniewem Liberą stworzył pracę/książkę Co robi łączniczka (2005, 2022). W 2024 roku ukaże się jego książka poetycka Hegel i ty oraz powieść Wenus z Dessau.

Monika Glosowitz (ur. 1986) – badaczka literatury, krytyczka literacka. Pracuje jako adiunktka w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książki Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet (2019). Współredagowała Imagined Geographies. Central European Spatial Narratives between 1989 and 2014 (2018) oraz Dyskursy gościnności. Etykę współbycia w perspektywie późnej nowoczesności (2018). Publikowała m.in. na łamach „Central Europe”, „Czasu Kultury”, „The Polish Journal of Aesthetics” oraz „Tygodnika Powszechnego”. Tłumaczyła teksty Michela Foucaulta, Rosi Braidotti, Sary Ahmed i Luce Irigaray, przez wiele lat redagowała dział poetycki internetowego czasopisma „artPapier”, związana była również ze śląskimi „Opcjami”.

Konrad Góra

Andrzej Graul (ur. 1992) – doktorant literaturoznawstwa w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim, badacz polskiej literatury współczesnej. Krytyk literacki, redaktor wrocławskiego czasopisma literacko-społecznego ZAKŁAD.magazyn. Jego debiut prozatorski Inspektor Wołeczek i Żar Czungpalarmy (GlowBook, 2023) został nominowany w konkursach Kryminalny Debiut Roku oraz Nagroda Wielkiego Kalibru.

Irek Grin – pisarz, menedżer kultury. Autor kilku książek. Twórca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław i Bruno Schulz. Festiwal. Wydawca w krakowskim wydawnictwie EMG. W latach 2013–2016 kurator literacki Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, koordynator obchodów Światowej Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016. Juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus (2017–2018). Od 2018 dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury, odpowiedzialny m.in. za miejskie nagrody literackie Silesius i Angelus, Wydawnictwo Warstwy czy program Wrocławia – Miasta Literatury UNESCO. Redaktor naczelny kwartalnika „Notatnik Literacki”. Przewodniczący Rady Fundacji Olgi Tokarczuk.

Mariusz Grzebalski (ur. 1969 w Łodzi) – poeta, redaktor, wydawca. Opublikował siedem zbiorów wierszy, ostatnio W innych okolicznościach (2013), a także wiersze zebrane w tomie Kronika zakłóceń (2010), zbiór opowiadań Człowiek, który biegnie przez las (2006) oraz wybór wierszy Dziennik pokładowy (2016). Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1998, 2007), Huberta Burdy (2002), Silesius (2014), Fundacji Kultury (2014). Nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2014). Mieszka w Dąbrówce koło Poznania.

Urszula Honek (ur. 1987) – autorka tomów poezji SporyszPod wezwaniemZimowanie i Poltergeist oraz zbioru opowiadań Białe noce. Publikowała m.in. w „Piśmie”, „Dwutygodniku” i „Tygodniku Powszechnym”. Laureatka Grand Prix Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO, Nagrody im. Adama Włodka oraz Nagrody im. Stanisława Barańczaka w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej. Za Białe noce otrzymała Nagrodę im. Kościelskich i Nagrodę Conrada oraz nominacje do międzynarodowej nagrody Grand Continent 2022, Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, Paszportu „Polityki” i Międzynarodowej Nagrody Bookera. Pochodzi z Racławic koło Gorlic.

Stanisław Kalina Jaglarz (on/ona, jego/jej) – poeta, songwriter; urodzony w Katowicach; nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za książkę gościć sójki. W maju 2024 ukazuje się jego druga książka poetycka zajęczy żar.

Kamila Janiak urodzona i zamieszkała, trochę już niechętnie, w Warszawie. Robiła w życiu różne rzeczy. Śpiewała i pisała teksty w kilku zespołach, pracowała w wielu miejscach. Dużo rzeczy robić przestała, na jeszcze inne czeka z niecierpliwością. Napisała do tej pory sześć książek poetyckich: frajerom śmierć i inne historie (2007), kto zabił bambi (2009), zwęglona jantar (2016), wiersze przeciwko ludzkości (2018), zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie (2020) i miłość (2022). Trzy ostatnie tomy były nominowane do nagród. Zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie i miłość nagrody zdobyły (Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius, Nagroda Literacka m.st. Warszawy). W maju 2024 ukazuje się jej nowa książka poetycka córy.

Katarzyna Janusik – absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, redaktorka, tłumaczka, menedżerka kultury. Przekładała m.in. Iana McEwana, Zeldę Fitzgerald, Hanifa Kureishiego, Zadie Smith, Paula Austera i J.M. Coetzee’ego. Od 2014 roku koordynuje projekty literackie we Wrocławiu – m.in. w ramach Europejskiej Stolicy Kultury i Miasta Literatury UNESCO. Wicedyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.

Jazep Januszkiewicz – pisarz, poeta, tłumacz, współautor Historii białoruskiej literatury, laureat Nagrody im. Lwa Sapiehy (2007). Opracował białoruskie wydanie poematów Adama Mickiewicza Pan Tadeusz (1998) i Jakuba Kołasa Nowaja ziamla. Przygotował album Portrety powstania z unikatowymi fotografiami czasów powstania styczniowego. Badacz historii i dziedzictwa Kastusia Kalinowskiego i Wincentego Dunina Marcinkiewicza. Rezydent Kolegium Europy Wschodniej. Aktualnie pracuje nad artykułami o polsko-białoruskich związkach literackich.

Jerzy Jarniewicz – poeta, tłumacz, krytyk literacki. Autor piętnastu książek eseistycznych i krytycznoliterackich, m.in. Lista obecności (2007, nominacja do Nagrody Nike), Od pieśni do skowytu (2008), Tłumacz między innymi (2018, nominacja do Nagrody Nike) i Bunt wizjonerów (2019). Opublikował dwanaście zbiorów wierszy, ostatnio Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną (2012, nominacje do Nagrody Silesius i Nagrody Orfeusz), Woda na Marsie (2015, nominacja do Nagrody Silesius), Puste noce (2017), za które otrzymał Nagrodę Poetycką Silesius dla najlepszej książki roku, oraz Mondo cane (2021) nominowaną do Nagrody Wisławy Szymborskiej i wyróżnione Nagrodą Literacką Nike. Laureat Nagrody im. Juliana Tuwima (2022). Tłumaczył Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Raymonda Carvera, Ursulę Le Guin, Margaret Atwood i wielu innych pisarzy języka angielskiego. Opracował także antologie: Sześć poetek irlandzkich (2012), Poetki z Wysp (2015, z Magdą Heydel) i 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego (2018). Mieszka w Łodzi.

Gabriel Leonard Kamiński (ur. 1957) − poeta, prozaik, absolwent Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Debiutował poetycko w 1973 roku. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1990). Laureat licznych konkursów literackich oraz stypendysta MKiDN (w 2009, 2012 i 2022). Autor książek poetyckich i prozatorskich, m.in.: Opis rzeczy szczególnie martwych (1980), Nie ma między nami różnicy (1983), Wratislavia cum figuris (2002, 2010, 2013), Pejzaże (2008), Pan Swen albo wrocławska Abrakadabra (2012), Jestem, ocalałem (2016), Listy do van Gogha (2017), Kiedy śpiewał Cohen (2019) oraz Epitafia (2022). W 2023 roku ukazały się jego Wiersze zebrane. Publikował m.in. w „Sigmie”, „Odrze”, „Gazecie Wrocławskiej”, „Pomostach”, „Ricie Baum” i „Wyspie”. Autor licznych recenzji i tekstów promujących nowości rynku wydawniczego. Odznaczony w 2019 Złotą odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia oraz w 2021 medalem „Zasłużony dla Wrocławia – Merito di Wratislavia”. Mieszka we Wrocławiu.

Eliza Kącka – pisarka, literaturoznawczyni, krytyczka. Autorka książek prozatorskich: Elizje (2017), po drugiej stronie siebie (2019), Strefa zgniotu (2022), książki eseistycznej Idiomy. Eseje (2023) oraz książek akademickich: Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (2012), Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda (2017). Sporządziła kilka wyborów poezji (nie tylko najnowszej). Felietonistka i współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego”.

Emilia Konwerska – doktorka literaturoznawstwa, kuratorka, publicystka („Krytyka Polityczna”, „Gazeta Wyborcza”, „Nowy Obywatel”, „Vogue”), poetka. Za swój debiutancki tom wierszy pod tytułem 112 (wydawnictwo papierwdole) została nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, książka ukazała się w ukraińskim Wydawnictwie Krok (w tłumaczeniu Anny Zotovej). W 2023 roku nakładem wydawnictwa j ukazała się jej druga książka pod tytułem Ostatni i pierwszy kajman. Wiersze publikowała między innymi w „Magazynie Łałok”, „Dwutygodniku”, „Wysokich Obcasach”. 

Jakub Kornhauser – poeta, eseista, tłumacz, redaktor, literaturoznawca. Współzałożyciel i pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt na Wydziale Filologicznym UJ. Autor siedmiu tomów wierszy (Nagroda Wisławy Szymborskiej za Drożdżownię, 2016), trzech książek eseistycznych (Nagroda Znaczenia za Premie górskie najwyższej kategorii, 2021), kilku monografii naukowych (ostatnio Niebezpieczne krajobrazy. Surrealizm i po surrealizmie, 2022), książek z przekładami (m.in. Henriego Michaux, Miroljuba Todorovicia, Gellu Nauma, Gherasima Luki) i antologii (ostatnio „Żeby ten wierszy był pudełkiem zapałek”. Obiektywizm w polskiej poezji, 2023). Redaktor czasopism i kilku serii wydawniczych. Członek kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Mieszka w Krakowie.

Patryk Kosenda (ur. 1993) – redaktor naczelny magazynu „Stoner Polski”. Autor dwóch książek poetyckich: Robodramy w zieleniakach (Wydawnictwo Ha!art, 2019) oraz Największy na świecie drewniany coaster (Fundacja KONTENT, 2021), za którą otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO (2021). Wiceprezes Stowarzyszenia Kultura w Pracy.

Justyna Kulikowska (ur. 1993) – poetka.  Autorka tomów Hejt i inne bangery (Ha!art, 2018), Tab_s (WBPiCAK, 2020), gift. z Podlasia (WBPiCAK, 2021) i Obóz zabaw (WBPiCAK, 2023). Nominowana do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2022), dwukrotnie do Nagrody Literackiej Nike (2021, 2022). Laureatka Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny (2019),  Nagrody Literackiej Gdynia (2022) i Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego (2022 i 2024). Mieszka na Podlasiu.

Małgorzata Lebda – dorastała w beskidzkiej wsi. Autorka sześciu książek poetyckich, w tym nagradzanych tomów MatecznikSny uckermärkerów (Nagroda Literacka Gdynia 2019). Ostatni tom zatytułowany Mer de Glace (Wydawnictwo Warstwy, 2021) został nagrodzony Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej (2022). Jej książki ukazały się w przekładzie na języki: czeski (tł. Bogdan Trojak), włoski (tł. Marina Ciccarini), serbski (tł. Biserka Rajčić), ukraiński (tł. Yury Zavadsky), słoweński (tł. Katarina Šalamun-Biedrzycka), duński (tł. Frej Larsen i Paweł Partyka), rumuński (Marina Ilie). Doktor nauk humanistycznych i sztuk audiowizualnych. Felietonistka. Animatorka kultury. Redaktorka. Naukowczyni. Wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ultramaratonka. Wydała również powieść Łakome (Wydawnictwo Znak, 2023). Mieszka w lesie na wietrznej grani w Beskidzie Sądeckim.

Paweł Mackiewicz (ur. 1980) – historyk literatury, krytyk literacki, profesor na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, między innymi poezją oraz historią krytyki literackiej. Autor książek: Pisane osobno. O poezji polskiej lat pierwszych (Poznań 2010), W kraju pełnym tematów. Kazimierz Wyka jako krytyk poezji (Kraków 2012), Małe i mniejsze. Notatki o najnowszej poezji i krytyce (Katowice 2013), Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego (Poznań 2015), Spór o realizm. 1945–1948 (Poznań 2020). Opracował tomy: Kazimierz Wyka, Tylnym pomostem. Felietony zebrane (Kraków 2014) oraz Kazimierz Wyka, Wybór pism (Wrocław 2019), a także kilka wyborów poezji, m. in.: Marcin Sendecki, Pamiątka z celulozy (Poznań 2014), Jacek Łukasiewicz, Uroda świata się nie kończy (Poznań 2021). Pisał m.in. do „Nowych Książek”, „Odry”, „FA–artu”, „Akcentu”, „Rity Baum”, „Kwartalnika Artystycznego”.

Agata Matkowska – studiowała informację naukową i bibliotekoznawstwo oraz komunikację wizualną. Pracownica działu programowego Wrocławskiego Domu Literatury, podcaściara w Bełkocie Literackim. Współpracuje m.in. z MFF mBank Nowe Horyzonty i Timeless Film Festival Warsaw jako koordynatorka wolontariatu. Jeździ na Hel zajmować się fokami.

Anna Matysiak (ur. 1967) – autorka książek poetyckich, m.in. Tyle nieznanych ryb (2018), Tiergarten (2019), Wsobne maszynki (2020), Na setkach wioseł (2021), Komandor Rattus (2022) i Pojedynka (2023), Przeczuwam słodycz (2023) i Trewir (2024) oraz zbioru małych próz Spacja. Notatnik redaktorki (2019). Redaktorka, czasem tłumaczka, prowadzi własne wydawnictwo Convivo, zajmuje się fotografią artystyczną.

Waldek Mazur – pracownik Wrocławskiego Domu Literatury, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, koordynator Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius, sekretarz redakcji „Notatnika Literackiego”, technik telekomunikacji kolejowej. Prowadzi spotkania, tworzy podcasty. Życiówka 136 kg na ławce płaskiej. Mieszka we Wrocławiu i Krotoszynie.

Marcin Mokry (ur. 1980 roku w Gliwicach) – poeta, kurator sceny literackiej Slot Art Festival. Wydał tomy poetyckie: czytanie. Pisma (2017) i Świergot (2019, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia). Od 2019 roku wspólnie z Karoliną Wiśniewską realizuje projekt kulturalno-społeczny „Dings” polegający na współtworzeniu wraz z mieszkańcami sylwy – subiektywnego atlasu miejsca zamieszkania. „Dings” miał swoją edycję m.in. na festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie. W 2020 roku „Dings” został wybrany na największe na świecie targi książki artystycznej LA ART BOOK FAIR w MOCA w Los Angeles oraz do publikacji pokonkursowej Social Art Award Book 2019 w Berlinie prezentującej najważniejsze prace konkursowe. W 2021 roku był nominowany do Nagrody Norwidowskiej. W 2022 wydał poemat żywe linie nowe usta, który jest „zaproszeniem do wspólnego doświadczania literatury otwartej na innego człowieka i na jego odrębną percepcję”.

Łukasz Moll – filozof, socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Jest autorem książki Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu, za którą otrzymał Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Był stypendystą Narodowego Centrum Nauki. Jego obecne badania koncentrują się na dobrach wspólnych jako alternatywach dla kapitalizmu. W szczególności interesuje go wkład, jaki rozmaite motłochowe podmiotowości – m.in. piraci – wnoszą w konstruowanie dóbr wspólnych.

Emil Pasierski (ur. 1979) – historyk literatury polskiej XX wieku, redaktor, od 2016 roku związany z Wydawnictwem Warstwy. Edytor pism Czesława Miłosza, publikował m.in. w „Zeszytach Literackich” i „Archiwum Emigracji”. Autor książki Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe (2011). Wydał także dwa woluminy Rozmów zagranicznych noblisty (2017, 2019) i tom Czesław Miłosz. Bibliografia przedmiotowa 1932–2020 (2020), a ostatnio zbiór korespondencji Miłosza z Tadeuszem Różewiczem pt. Braterstwo poezji (2021). Mieszka u podnóża Ślęży.

Marta Pawłowska – z wykształcenia iberystka i romanistka oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Tłumaczka ustna i pisemna języków hiszpańskiego i katalońskiego. Przekładała na polski m.in. takich autorów jak Juan Gelman, Joan Maragall, Santiago Rusiñol, Josep Pedrals, Rolando Kattán czy Monika Zgustová. Jako tłumaczka ustna pracowała m.in. dla ONZ, UNESCO, Kancelarii Sejmu, KBF, Warszawskich Targów Książki, Instytutu Ramona Llulla oraz Instytutu Cervantesa.

Karol Pęcherz – procesor w Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza, animator kultury, redaktor prowadzący „Magazynu Materiałów Literackich Cegła”, współtwórca Café Księgarni Tajne Komplety, występuje z zespołem Chain Smokers & Andrzej Sosnowski, w wolnych chwilach gra w piłkę w No Mercy. Z wykształcenia technik elektronik, polonista, socjolog, filozof.

Marta Podgórnik (ur. 1979) – poetka, redaktorka, tłumaczka, krytyczka literacka, wykładowczyni warsztatów twórczego pisania. Laureatka m.in. Nagrody im. Jacka Bierezina, Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. Wydała dwanaście książek poetyckich, jej wiersze tłumaczono na kilkanaście języków (m.in. na angielski, niemiecki, czeski, francuski, słoweński, rosyjski, hebrajski, japoński). Najnowsza książka, Erwin i Fatum, ukazała się nakładem Wydawnictwa WBPiCK. Mieszka i pracuje na Śląsku.

Agata Puwalska – poetka, autorka tomów wierszy haka! (Biuro Literackie 2021) oraz PARANOIA BEBOP (KONTENT 2022). W 2024 roku ukażą się jej kolejne książki – poemat pozoru Funky Forest (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi)  i tom wierszy Otwarte światy (wydawnictwo Katalog Press)Laureatka XIV edycji Połowu, dwukrotna laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz ogólnopolskich konkursów poetyckich. Publikowała m. in. w Dwutygodniku, Znaku, 8. Arkuszu Odry, Stonerze Polskim, jak również w kwartalniku „KONTENT”, w którym prowadzi autorski cykl SKŁADAM OGIEŃ. Bierze udział w spotkaniach Krakowskiej Szkoły Poezji. Jej wiersze zostały przetłumaczone na ukraiński, hiszpański i duński.

Joanna Roszak – doktor habilitowana, profesorka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, literaturoznawczyni. Propagatorka edukowania na rzecz pokoju. W 2021 roku otrzymała Nagrodę im. Romana Czerneckiego (nagroda specjalna) za teksty poświęcone edukacji, w tym samym roku otrzymała wyróżnienie specjalne w ramach Nagrody im. Ireny Sendlerowej oraz nagrodę drugiego stopnia przyznawaną przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za „szczególny wkład w edukację artystyczną dzieci i młodzieży”. Poetka (m.in. Tego dnia, Przyszli niedokonani, Ploso, om). Wydała m.in. książki: Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia (2014), Słyszysz synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej (2015) oraz Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie (2019), a w tym roku Poezja w odcinkach. Wiersze w czasach Netflixa (2024). W czerwcu ukaże się publikacja Hanna Krall. Tkanie. Zredagowała i współredagowała m.in. monografie poświęcone: F. Pessoi, I. Bachmann, P. Celanowi, M. Świetlickiemu, N. Sachs, P. Matywieckiemu, trzy tomy musicalowe.

Zuzanna Sala (ur. 1994) – literaturoznawczyni, krytyczka literacka, współpracownica Katedry Krytyki na Wydziale Polonistyki UJ. Wiceredaktorka naczelna kwartalnika literackiego „KONTENT”, kieruje wydawnictwem poetyckim o tej samej nazwie. Publikowała teksty krytyczne m.in. w „Czasie Kultury”, „Małym Formacie”, „Notatniku Literackim” czy „Odrze”. Pochodzi z Bierutowa.

Jakub Skurtys – krytyk i historyk literatury, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; autor czterech książek o najnowszej poezji (ostatnio: Darczyńca. Rzecz o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego; za Wspólny mianownik nominowany w 2021 do Nagrody Literackiej Gdynia) oraz kilku wyborów wierszy (m.in. Agnieszki Wolny-Hamkało, Cezarego Domarusa i Macieja Roberta); członek redakcji internetowego pisma literackiego „Zakład”.

Zuzanna Solakiewicz

Katarzyna Szaulińska (ur. 1987) – poetka, prozaiczka, psychiatrka i psychoterapeutka. Autorka nominowanego do Nagrody Literackiej Nike zbioru opowiadań Czarna ręka zsiadłe mleko (Filtry, 2022), książek poetyckich Druga osoba (Biuro Literackie, 2020) i Kryptodom (Biuro Literackie, 2023), scenariusza komiksu o depresji Czarne fale i monodramu Córcia wystawianego w Teatrze WARSawy. Zbiór angielskich tłumaczeń jej wierszy autorstwa Marka Tardiego  pt. Faith in Strangers został wydany w Stanach Zjednoczonych (Toad Press/Veliz Press, 2021). Urodziła się w Kołobrzegu, mieszka w Warszawie.

Piotr Śliwiński (ur. 1962) – krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej, nauczyciel akademicki i profesor na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor artykułów i książek krytycznoliterackich (m.in. Poetyckie awangardy – awangarda przedwojenna, 2004; Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007), współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976–1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). W 2012 opublikował zbiór esejów Horror poeticus. Jest twórcą i kuratorem festiwalu Poznań Poetów. Były przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia (2006–2013). Wieloletni redaktor „Polonistyki” oraz „Poznańskich Studiów Polonistycznych”. Od 2015 jest przewodniczącym kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. W latach 2016–2021 juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, od 2022 roku przewodniczący jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

Agnieszka Waligóra – literaturoznawczyni, krytyczka i tłumaczka. W 2022 obroniła rozprawę doktorską na WFPiK UAM. Zajmuje się głównie polską poezją współczesną (jej kontekstami teoretycznymi, filozoficznymi i politycznymi) oraz metodologią badań literackich. Laureatka Diamentowego Grantu MNiSW oraz stypendium im. dra Jana Kulczyka. Autorka monografii Nowy autotematyzm? Metarefleksja w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2023) oraz licznych artykułów naukowych, publikowanych m. in. w „Forum Poetyki”, „Wielogłosie”, „Przekładańcu” czy „Przestrzeniach Teorii”. Jako krytyczka stale współpracuje z wydawnictwem WBPiCAK. Poza polonistyką ukończyła filozofię.

Joannа Zach – literaturoznawczyni, badaczka literatury i kultury intelektualnej modernizmu. Kieruje Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; członkini Rady Programowej Festiwalu Miłosza w Krakowie.

Mateusz Żaboklicki (ur. 1991) – poeta i fotograf, absolwent filologii klasycznej, autor trzech książek poetyckich, laureat nagród literackich (w konkursach im. K. Iłłakowiczówny, im. A. Fryza, im. J. Bierezina). Mieszka z rodziną w Warszawie.

Zespoły

Morświn – powstał, bo musiało się tak stać! Najpierw byli Tekla i Marcin, Tekla gra na basie, a Marcin nie gra, ale gada, zakładali różne zespoły, najpierw grali jako duet, a potem zaczęli jako trio, a potem jako kwartet, a kiedyś grali jako kwintet. W roku 2020 nagrali suitę Rewolucjaaaa, gdzie podmiotów wykonawczych jest aż czternaście. W czasie najstraszliwszej izolacji kilkunastu polskich artystów, na prośbę duetu, nagrało na swoich instrumentach, zupełnie niezależnie od siebie, to co grało w ich duszach. Marcin Świetlicki i Małgorzata Tekiel zespawali, posklejali te dźwięki i tak właśnie powstała suita Rewolucjaaa. Zupełnie naturalne było zaproszenie do zespołu Alicji Białej, która wraz z Dorotą Kwiatkowską, zrobiła film. Karrot Kommando wydało debiutancką płytę Morświna, na której znalazła się Rewolucjaaa i kilka przebojowych piosenek. 
Trzon zespołu Morświn tworzą: Małgorzata Tekla Tekiel (bas), Marcin Świetlicki (głos), Paulina Owczarek (saksofon barytonowy). W zespole prawdopodobnie grają ponadto inni wybitni muzycy polscy. Niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą.

Zdrój – polsko-holenderski improwizujący duet na gitarę (Jakub Zasada) i perkusję (Sebastian Jaansen) z Wrocławia. Zespół współtworzy stale fermentującą społeczność muzyków wokół Salki (Kurws, Ukryte Zalety Systemu, Przepych, Atol Atol Atol). W kwietniu ukazała się ich druga płyta „Koleiny” – Fonoradar Records (LP) i Syf Records (MC). Duet porusza się w stylistyce instrumentalnego free punku z elementami krautrocka i noise’u, udowadniając, że swobodna improwizacja to bardziej idea, niż ujęty w ramy gatunek muzyczny.

Gościnie i goście poprzednich edycji Festiwalu

8. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius (15–21 maja 2023)

6. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius (17–23 maja 2021)