Jury

Przewodniczący jury

Piotr Śliwiński

Piotr Śliwiński (ur. 1962) – krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej, nauczyciel akademicki i profesor na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor artykułów i książek krytycznoliterackich (m.in. Poetyckie awangardy – awangarda przedwojenna, 2004; Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007), współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976–1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). W 2012 opublikował zbiór esejów Horror poeticus.

Jest twórcą i kuratorem festiwalu Poznań Poetów. Były przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia (2006–2013). Wieloletni redaktor „Polonistyki” oraz „Poznańskich Studiów Polonistycznych”. Od 2015 jest przewodniczącym kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. W latach 2016–2021 juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.


Skład

Monika Glosowitz

Monika Glosowitz (ur. 1986) – badaczka literatury, krytyczka literacka. Pracuje jako adiunktka w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książki Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet, (2019). Współredagowała Imagined Geographies. Central European Spatial Narratives between 1989 and 2014 (2018) oraz Dyskursy gościnności. Etykę współbycia w perspektywie późnej nowoczesności (2018). Publikowała m.in. na łamach „Central Europe”, „Czasu Kultury”, „The Polish Journal of Aesthetics” oraz „Tygodnika Powszechnego”. Tłumaczyła teksty Michela Foucaulta, Rosi Braidotti, Sary Ahmed i Luce Irigaray, przez wiele lar redagowała dział poetycki internetowego czasopisma „artPapier”, związana była również ze śląskimi „Opcjami”.

Tomasz Kunz

Tomasz Kunz (ur. 1969) – teoretyk i krytyk literacki, tłumacz, redaktor. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią i historią literatury nowoczesnej, w tym przede wszystkim twórczością Rafała Wojaczka, Tadeusza Różewicza, Witolda Gombrowicza i Josepha Conrada. Autor książek Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury (2005) oraz Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia (2019). Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Wielogłos”. Jako tłumacz przełożył na język polski m.in. 9 książek Zygmunta Baumana.

Paweł Mackiewicz

Paweł Mackiewicz (ur. 1980) – historyk literatury, krytyk literacki, profesor na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, między innymi poezją oraz historią krytyki literackiej. Autor książek: Pisane osobno. O poezji polskiej lat pierwszych (Poznań 2010), W kraju pełnym tematów. Kazimierz Wyka jako krytyk poezji (Kraków 2012), Małe i mniejsze. Notatki o najnowszej poezji i krytyce (Katowice 2013), Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego (Poznań 2015), Spór o realizm. 1945-1948 (Poznań 2020). Opracował tomy: Kazimierz Wyka, Tylnym pomostem. Felietony zebrane (Kraków 2014) oraz Kazimierz Wyka, Wybór pism (Wrocław 2019), a także kilka wyborów poezji, m. in.: Marcin Sendecki, Pamiątka z celulozy (Poznań 2014), Jacek Łukasiewicz, Uroda świata się nie kończy (Poznań 2021). Pisał m.in. do „Nowych Książek”, „Odry”, „FA–artu”, „Akcentu”, „Rity Baum”, „Kwartalnika Artystycznego”.

Małgorzata Mikołajczak

Małgorzata Mikołajczak (ur. 1966) – literaturoznawczyni, kierowniczka Zakładu Literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Zajmuje się teorią literatury i poezją współczesną. Autorka książek poświęconych poezji Urszuli Kozioł (Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, 2000)i Zbigniewa Herberta („W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, 2004; Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, 2007, 2013; „Światy z marzenia”. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, 2013), a także monografii dotyczących literackiego regionalizmu. Redaktorka naukowa serii „Nowy regionalizm w badaniach literackich” (TAiWPN „Universitas”). Opracowała Wybór poezji Zbigniewa Herberta dla Biblioteki Narodowej (2018).  Jej artykuły i recenzje ukazywały się m.in. na łamach „Tekstów Drugich”, „Ruchu Literackiego”, „Pamiętnika Literackiego”, „Twórczości”, „Odry”, „Kwartalnika Artystycznego”.

Krystyna Pietrych

Krystyna Pietrych (ur. 1960) – literaturoznawczyni, krytyczka literacka, profesor nadzwyczajna w Zakładzie Literatury i Tradycji Romantyzmu oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się między innymi dwudziestowieczną poezją polską – pisała w szczególności o wierszach Leśmiana, Tuwima, Baczyńskiego, Wata, Szymborskiej, Herberta, Białoszewskiego, Barańczaka, Iwaszkiewicza, Różewicza, Miłosza, Krynickiego i Sommera. Jest autorką monografii o poezji Aleksandra Wata (O „Wierszach śródziemnomorskich Aleksandra Wata, 1996) oraz edytorką jego pism (Dziennik bez samogłosek, 2001 oraz JA z jednej strony i JA z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka, 2021). Wydała książki: Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie (2009) oraz O czym (nie) mówią poeci? (2019). Redaktorka naczelna rocznika „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”. Była jurorka Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima (2016–2017)

Paweł Próchniak

Paweł Próchniak (ur. 1966) – literaturoznawca, antropolog literatury, krytyk literacki, profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się badaniem poezji oraz zagadnień pamięci kulturowej i wyobraźni symbolicznej. W kręgu jego zainteresowań znajduje się twórczość pisarzy polskiego modernizmu, poezja XX wieku oraz literatura najnowsza. Jest autorem wielu książek poświęconych literaturze (m.in. Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, 2006; Modernizm: ciemny nurt, 2011; Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura, 2016).  Ostatnio opublikował Promieniowanie tła. Szkice o wierszach i czytaniu (2020). Kieruje Pracownią Antropologii Słowa działającą przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Redaktor kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN) oraz serii wydawniczej „Granice wyobraźni” (wydawnictwo Pasaże). Członek Polskiego PEN Clubu i Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Był jurorem nagrody Nike (2018–2020). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny stronypoezji.pl.

fotografie jury: Rafał Komorowski | Wrocławski Dom Literatury