Laureaci

Silesius 2023Joanna Mueller (za całokształt twórczości), Piotr Sommer Lata praktyki (Książka roku), Ivan Davydenko Halal (Debiut roku)

Silesius 2022Marcin Sendecki (za całokształt twórczości), Krzysztof Siwczyk Krematoria I. Krematoria II (Książka roku), Marta Stachniałek Polski wrap (Debiut roku)

Silesius 2021Ryszard Krynicki (za całokształt twórczości), Kamila Janiak Zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie (Książka roku), Aleksander Trojanowski Parkingi podziemne jako miasta spotkań (Debiut roku)

Silesius 2020Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (za całokształt twórczości), Konrad Góra Kalendarz Majów (Książka roku), Jakub Pszoniak Chyba na pewno (Debiut roku)

Silesius 2019Ewa Lipska (za całokształt twórczości), Adam Kaczanowski Cele (Książka roku), Maciej Bobula Wsie, animalia, miscellanea (Debiut roku)

Silesius 2018Bohdan Zadura (za całokształt twórczości), Jerzy Jarniewicz Puste noce (Książka roku), Agata Jabłońska Raport wojenny (Debiut roku)

Silesius 2017Andrzej Sosnowski (za całokształt twórczości), Jacek Podsiadło Włos Bregueta (Książka roku), Radosław Jurczak Pamięć zewnętrzna (Debiut roku)

Silesius 2016Julian Kornhauser (za całokształt twórczości), Barbara Klicka Nice (Książka roku), Aldona Kopkiewicz Sierpień (Debiut roku)

Silesius 2015Jacek Podsiadło (za całokształt twórczości), Marcin Sendecki Przedmiar robót (Książka roku), Michał Książek Nauka o ptakach (Debiut roku)

Silesius 2014Darek Foks (za całokształt twórczości), Mariusz Grzebalski W innych okolicznościach (Książka roku), Martyna Buliżańska Moja jest ta ziemia (Debiut roku)

Silesius 2013Krystyna Miłobędzka (za całokształt twórczości), Marcin Baran Niemal całkowita utrata płynności (Książka roku), Ilona Witkowska Splendida realta (Debiut roku)

Silesius 2012Marcin Świetlicki (za całokształt twórczości), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Imię i znamię (Książka roku), Tomasz Bąk Kanada (Debiut roku)

Silesius 2011Urszula Kozioł (za całokształt twórczości), Bohdan Zadura Nocne życie (Książka roku), Kira Pietrek Język korzyści (Debiut roku)

Silesius 2010Piotr Sommer (za całokształt twórczości), Piotr Matywiecki Powietrze i czerń (Książka roku), Jakobe Mansztajn Wiedeński high life (Debiut roku)

Silesius 2009Stanisław Barańczak (za całokształt twórczości), Krystyna Miłobędzka Gubione (Książka roku), Dariusz Basiński Motor kupił Duszan (Debiut roku)

Silesius 2008Tadeusz Różewicz (za całokształt twórczości), Andrzej Sosnowski Po tęczy (Książka roku), Julia Szychowiak Po sobie (Debiut roku)