Silesius 2009

Laureaci Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2009

Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz, prof. Przemysław Czapliński, Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Justyna Sobolewska i prof. Marian Stala przyznało nagrody Silesiusa:

Stanisław Barańczak został laureatem Silesiusa za całokształt pracy twórczej. W jego imieniu statuetkę i czek na 100 tys. złotych z rąk prezydenta Wrocławia odebrała Krystyna Krynicka,

– w kategorii Książka roku laureatką została Krystyna Miłobędzka za tom Gubione. Laureatka otrzymała czek na 50 tys. złotych,

– w kategorii Debiut 20 tys. złotych i statuetkę otrzymał współtwórca kabaretu „Mumio” Dariusz Basiński, za swoją jak najbardziej poważną i poetycko świetną książkę Motor kupił Duszan.