Silesius 2011

 

7 maja podczas uroczystej gali w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu przyznano nagrody za 2010 rok. Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz (przewodniczący), Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Justyna Sobolewska i prof. Piotr Śliwiński przyznało nagrody Silesiusa:

Urszula Kozioł została laureatką Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2011 za całokształt pracy twórczej,

– w kategorii Książka roku laureatem został Bohdan Zadura za Nocne życie (Biuro Literackie),

– w kategorii Debiut laureatką została Kira Pietrek za Język korzyści (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu).