Silesius 2013

 

11 maja  podczas uroczystej gali w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu we Wrocławiu przyznano nagrody za 2012 rok. Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz (przewodniczący), Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Justyna Sobolewska i prof. Piotr Śliwiński przyznało nagrody Silesiusa:

Krystyna Miłobędzka została laureatką Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości,

Marcin Baran został laureatem Silesiusa w kategorii Książka roku za tom Niemal całkowita utrata płynności (emg),

– w kategorii Debiut laureatką została Ilona Witkowska za tom Splendida realta, który ukazał się nakładem Wydawnictwa WBPiCK w Poznaniu.