Silesius 2015

Laureaci Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2015

Książka roku: Marcin Sendecki za tom Przedmiar robót (Biuro Literackie)
Profesor Jacek Łukasiewicz – przewodniczący jury: Marcin Sendecki ma za sobą długą drogę poezjowania. Jego poezja jest kunsztowna, a zwycięska książka wirtuozerska wykorzystująca semantykę, rytm i melodię jednosylabowych słów. Ta poezja kieruje się ku romantyzmowi, ku Mickiewiczowi, ku Słowackiemu, bardziej niż wiersze, w których odnosił się do nich w aluzjach.

Debiut roku: Michał Książek za tom Nauka o ptakach (Fundacja Sąsiedzi)
Prof. Jacek Łukasiewicz: Jego „Nauka o ptakach” wpisuje się w nurt szukania obiektywnej płaszczyzny odniesienia do wierszy, do życia, do swojego pisania. To już nie poezja buntu, społecznej rewolty, czy prywatna metafizyka.

Laureat „Silesiusa” za całokształt twórczości: Jacek Podsiadło