Silesius 2018

W 2018 roku Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius otrzymali:

– w kategorii Książka roku Jerzy Jarniewicz za tom Puste noce (Biuro Literackie),
– w kategorii Debiut Agata Jabłońska za tom Raport wojenny (Biuro Literackie).

Laureatem tegorocznej Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt pracy twórczej został Bohdan Zadura.

 

O nagrodzonych:

Jerzy Jarniewicz (1958) – poeta, krytyk literacki, tłumacz. Autor dwunastu książek krytycznoliterackich i eseistycznych, m.in. Larkin. Odsłuchiwanie wierszy (2006), Od pieśni do skowytu. Szkice o poetach amerykańskich (2008), Heaney. Wiersze pod dotyk (2012), Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim (2012), Podsłuchy i podglądy (2015) oraz All You Need is Love. Sceny z życia kontrkultury (2016). Opublikował trzynaście tomów wierszy, ostatnio Makijaż (2009), Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną (2011), Woda na Marsie (2015) i Puste noce (2017). Przekładał utwory Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Johna Banville’a, Raymonda Carvera, Edmunda White’a i wielu innych. Opracował także antologie Sześć poetek irlandzkich (2012) oraz Poetki z Wysp (2015, z Magdą Heydel). Mieszka w Łodzi.

Agata Jabłońska (1985) – absolwentka historii sztuki, związana z Muzeum Narodowym w Krakowie. Publikowała teksty na temat architektury i wystawiennictwa. Przygotowuje wystawy, robi zdjęcia, protestuje. Wychowuje syna. Raport wojenny (2017) jest jej książkowym debiutem.

Bohdan Zadura (1945) – urodzony w Puławach. Poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz liryki anglojęzycznej, węgierskiej, ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej. Autor licznych tomów poetyckich, w tym debiutanckiego W krajobrazie z amfor (1968), Ciszy (1994) czy Nocnego życia (2010). Łącznie wydał dwadzieścia pięć książek poetyckich i kilkanaście tomów eseistycznych i prozatorskich. Od 1980 roku był współredaktorem kwartalnika literackiego „Akcent”; współzałożyciel i wiceprezes zarządu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (od 1994) oraz członek jej Rady Programowej. Wcześniej, po studiach filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim, pracował w muzeum w Kazimierzu Dolnym (1970–1977) i był kierownikiem literackim lubelskiego Teatru Wizji i Ruchu (1977–1987). Od 1988 roku kierownik działu prozy miesięcznika „Twórczość”, a od 2004 roku redaktor naczelny pisma. Laureat licznych nagród literackich, m.in. Nagrody Peleryny za najlepszy poetycki debiut roku (1969), Nagrody Pegaza za przekłady poetyckie (1985), Nagrody im. Józefa Czechowicza (1975, 1991, 2010), Nagrody Funduszu Literatury (1989), Nagrody Fundacji Promocji Spraw Słowiańskich Ex oriente lux (2002), Nagrody Festiwalu Poetyckiego Kijowskie Laury (2010), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii książka roku (2011), węgierskiej Nagrody im. Gábora Bethlena (2013). W 2018 roku przyznano mu Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius za całokształt pracy twórczej. Otrzymał także wiele odznaczeń, w tym: Szocialista Kúlturáért (1979), Zasłużony Działacz Kultury (1979), Za Zasługi dla Lubelszczyzny (1985), Za Zasługi dla Puław (1986), Złoty Krzyż Zasługi (1990), Krzyż Rycerski Orderu Republiki Węgierskiej (2001), Medal Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (2002), Statuetkę Sybilli (2005), Zasłużony dla Kultury Polskiej (2009), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005); Honorowy Obywatel Puław (2010), Złoty Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2015), Medal Unii Lubelskiej (2017), Medal 700-lecia Lublina.