Nagroda Silesius

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius, wręczana od 2008 roku, ma na celu wyróżnienie i promocję najważniejszych dzieł i twórców rodzimej poezji. Fundatorem nagrody jest miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od śląskiego poety barokowego Angelusa Silesiusa.
Od początku istnienia Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius przyznawana jest w trzech kategoriach: za całokształt twórczości, książkę roku i debiut roku. W 2008 roku jako pierwsi statuetki Silesiusa otrzymali Tadeusz Różewicz (całokształt twórczości), Andrzej Sosnowski (Książka roku) oraz Julia Szychowiak (Debiut). Za całokształt pracy twórczej w kolejnych latach nagradzani byli także: Stanisław Barańczak (2009), Piotr Sommer (2010), Urszula Kozioł (2011), Marcin Świetlicki (2012), Krystyna Miłobędzka (2013), Darek Foks (2014), Jacek Podsiadło (2015), Julian Kornhauser (2016), Andrzej Sosnowski (2017), Bohdan Zadura (2018), Ewa Lipska (2019), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (2020), Ryszard Krynicki (2021) i Marcin Sendecki (2022).

Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius stanowią: statuetka Silesius oraz nagroda pieniężna fundowana przez miasto Wrocław w wysokości 100 000 zł (całokształt twórczości), 50 000 zł (Książka roku) i 15 000 zł (Debiut). Od 2020 roku wszyscy nominowani w kategoriach Debiut i Książka roku otrzymują wyróżnienie finansowe w kwocie 5 000 zł.

Do danej edycji nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego daną edycję. Prawo zgłaszania książek w kategoriach: Książka roku i Debiut mają wydawnictwa oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody.