O nagrodzie

 

O nagrodzie

 

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa Silesiusa, barokowego poety.
Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach:

  • za całokształt twórczości
  • książka roku
  • debiut roku

Do danej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia.
Nagrodę stanowią:

    • statuetka SILESIUS

czek na kwotę:

  • 100 000 PLN za całokształt
  • 50 000 PLN za książkę roku
  • 20 000 PLN za debiut roku

Prawo do zgłaszania książek do Nagrody:
w kategoriach: książka roku i debiut roku mają wydawnictwa (z wyłączeniem wydań własnych, nie posiadających nr ISBN) oraz członkowie jury
w kategorii za całokształt – jedynie jurorzy