Tag: Agnieszka Wesołowska

Listy do nieszczęśliwych

Agnieszka Wesołowska Ars vitae Listy do nieszczęśliwych (Atut).   Tomik poezji autorki wyróżnionej za pierwszą książkę Dwuznaczny w konkursie im. Kazimiery Iłłakowiczów­ny. Tak o wierszach ze zbioru pisze Marian Grześczak: Piękno wynika tu z przeciwstawienia brzydkości, jest pragnieniem trudnym do zaspokojenia.Czytaj dalej