Tag: Andrzej Czcibor-Piotrowski

Autoportrety Czcibora-Piotrowskiego

Autoportrety Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego (Atut).  Andrzej Czcibor-Piotrowski był autorem, obok Jacka Bocheńskiego, Jacka Łukasiewicza, Krystyny Rodowskiej czy Adama Zagajewskiego wywodzącym się ze Lwowa. Autoportrety, czternasta książka poetycka autora, to pokłosie ostatniego ćwierćwiecza. Zawiera kilkadziesiąt wierszy dających wyraz intelektualnej świadomości dojrzałego poety,Czytaj dalej

Autoportrety Czcibora-Piotrowskiego

Andrzej Czcibor-Piotrowski był (obok Jacka Bocheńskiego, Jacka Łukasiewicza, Krystyny Rodowskiej czy Adama Zagajewskiego) pisarzem wywodzącym się ze Lwowa. Autoportrety (Atut), czternasta książka poetycka autora, ukazała się w roku 2010, na cztery lata przed śmiercią tego niesłusznie zapomnianego autora. Zawiera kilkadziesiątCzytaj dalej