Tag: Andrzej Stasiuk

Poezja Stasiuka

Seria poetycka „Biblioteki Czasu Kultury” została zainicjowana w 1993 roku. Opublikowano wtedy tomiki Jana Kaspra i Macieja Rembarza. Ukazały się w niej także m.in, książki Andrzeja Stasiuka „Wiersze miłosne i nie”, Tadeusza Żukowskiego „Elegia zimowa” a także „Schizma” Marcina Świetlickiego.Czytaj dalej