Tag: Antoni Libera

Wiersze Becketta (i nie tylko)

Utwory wybrane Samuela Becketta (eseje, proza, wiersze) w tłumaczeniu Antoniego Libery ukazały się w wydawnictwie PIW. Polecamy.  Obszerną prezentację mistrza dwudziestowiecznego dramatu i niepokojącego prozaika – w przekładach i z komentarzem Antoniego Libery – dzielimy na dwie części. Tom pierwszyCzytaj dalej

Utwory wybrane Samuela Becketta

Utwory wybrane Samuela Becketta – eseje, proza i wiersze w przekładzie oraz z przypisami Antoniego Libery w wydawnictwie PIW. Obszerną prezentację mistrza dwudziestowiecznego dramatu i niepokojącego prozaika – w przekładach i z komentarzem Antoniego Libery – wydawnictwo PIW podzieliło naCzytaj dalej

Makbet Libery

Przypominamy Makbeta Williama Shakespeare’a w znakomitym tłumaczeniu Antoniego Libery z przedmową Sławomira Mrożka (Noir Sur Blanc). Klasyczne dzieło genialnego angielskiego dramaturga w nowym, znakomitym tłumaczeniu. Dlaczego Antoni Libera podjął trud translatorski, skoro istnieje już kilka polskich przekładów słynnej tragedii? OnCzytaj dalej

Beckett w przekładzie Libery

Utwory wybrane Samuela Becketta w przekładzie i z przypisami Antoniego Libery w PIW-ie (dwa tomy). Obszerną prezentację mistrza dwudziestowiecznego dramatu i niepokojącego prozaika – w przekładach i z komentarzem Antoniego Libery – dzielimy na dwie części. Tom pierwszy zawiera dwadzieściaCzytaj dalej

Przypominamy „Szpota”

Niewielu jest polskich pisarzy, o których można z przekonaniem powiedzieć, że byli zupełnie impregnowani na frukty jakimi władze PRL kusili literatów. Jednym z tych nielicznych, a jedynym, który został skazany na więzienie, po 1956 roku,  za swoją twórczość  był, zmarłyCzytaj dalej