Tag: Artur Grabowski

Wersje Grabowskiego

Artur Grabowski podsumowuje swój liryczny dorobek. Tom „Wersje” (PIW)  to poezja filozoficzna i formalnie wyrafinowana, a zarazem lirycznie przystępna i mocno osadzona w doświadczeniu. Sześć rozdziałów książki nie powtarza kompozycji sześciu tomów autora – odzwierciedlają one raczej biograficzno-tematyczne okresy jegoCzytaj dalej