Tag: Czesław Miłosz

Miłosz wobec faszyzmu i komunizmu

Miłosz wobec faszyzmu i komunizmu. Pierwsze wydanie rozproszonych tekstów z okresu wojny i lat powojennych. „W cieniu totalitaryzmów. Publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej polskiego noblisty w Wydawnictwie Literackim, już w grudniu, w księgarniach. Czytaj dalej

Literatura jako ćwiczenie duchowe

Literatura jako ćwiczenie duchowe. Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej  – książka Kariny Jarzyńskiej w wydawnictwie Universitas. Przyjęta w książce perspektywa postsekularna sprzyja identyfikacji tych momentów w dziele Czesława Miłosza, w których religia i literatura stają się sojuszniczkami nowoczesności wCzytaj dalej

Prywatne obowiązki

„Prywatne obowiązki” Czesława Miłosza (WL) to zbiór szkiców, komentarzy, esejów i przekładów, jedna z tych hybrydycznych książek noblisty, w których refleksjom o literaturze i kulturze współczesnej towarzyszą rozważania na temat własnego rodowodu intelektualnego i poetyckiego, a roztrząsania filologiczne przeplatają sięCzytaj dalej

Miłosz według Fiuta

Tak zwane widoki ziemi. Wybór wierszy to antologia wierszy Czesława Miłosza inspirowanych miejscami bliskimi poecie opracowana przez wybitnego znawcę twórczości Noblisty, prof. Aleksandra Fiuta (Bosz).  Dzięki utworom, będącym swoistymi zapiskami z podróży i urywkami wspomnień oraz odpowiednio dobranym zdjęciom, współczesnymCzytaj dalej

Podróżny świata

Rozmowy Renaty Gorczyńskiej z Czesławem Miłoszem pt. Podróżny świata (WL) były jedną z pierwszych książek przybliżających polskiemu czytelnikowi dzieło noblisty. Przypominamy. Polecamy.  Rozmowy prowadzone w Berkeley w latach 1979–1980, jeszcze zanim Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla, ukazały się w roku 1982Czytaj dalej

Poezje wybrane Czesława Miłosza

Poezje wybrane Czesława Miłosza w Ossolineum. Przypominamy.  Poezji Czesława Miłosza nie da się opowiedzieć, ująć w ramy konspektu, zamknąć w kilkuzdaniowej formule. Trzeba ją czytać ciągle od nowa, w różnorodnych kontekstach i z różnych punktów widzenia. Tylko wtedy odsłoni swójCzytaj dalej

Choroba dwubiegunowa

Odwieczne dylematy prawicy: czy Czesław Miłosz był Polakiem? Litwinem? Za kogo się uważał? Był patriotą? Lewicowcem? Znieważał naród? Dlaczego w nim tyle niejasności? A może był tylko konformistą i spryciarzem? Piotr Kępiński pisze o książce Mariana Stępnia „Czesława Miłosza odkrywanieCzytaj dalej

Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych

„Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych”. Opracowała Agnieszka Kosińska przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka. Pierwsze (w świecie) opracowanie bibliograficzne twórczości Czesława Miłosza, obejmujące wszystkie wydania książek pisarza, od debiutu w 1930 roku do 2008 roku (włącznie): pierwsze wydania oraz następne, wydania drugoobiegowe (poza cenzurą) a takżeCzytaj dalej

Ćwiczenia Miłosza

O książce Czesława Miłosza (Wiersze i ćwiczenia, Świat Książki, 2008) z nieznanymi wersjami słynnych wierszy i doskonałymi tłumaczeniami noblisty opracowanej przez Marka Skwarnickiego pisze Piotr Kępiński. Zaginiony w roku 1964 roku zeszyt wierszy, niepozorny, stustronicowy w czarnej oprawie, zawierający utworyCzytaj dalej

Przymus powtórzenia

Małgorzata Szumna: Przymus powtórzenia. Wątki rosyjskie w eseistyce Czesława Miłosza (Universitas). Rosja nie dawała Miłoszowi spokoju, wracał do tego tematu przez całe życie, dopisując nowe komentarze, uzupełniając bądź korygując wcześniejsze spostrzeżenia. Przykładał do tej problematyki rozmaite klucze interpretacyjne – szukałCzytaj dalej

Świadectwo poezji

Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku Czesława Miłosza (Wydawnictwo Literackie). Przypominamy. Czesław Miłosz o swojej książce: Książka niniejsza składa się z sześciu odczytów wygłoszonych przeze mnie w języku angielskim na Uniwersytecie Harvard w roku akademickim 1981/1982. Zostałem tamCzytaj dalej

Wiersze wszystkie Czesława Miłosza

  W Znaku Wiersze wszystkie Czesława Miłosza. Wydanie uzupełnione. Nowe, uzupełnione wydanie Wierszy wszystkich Czesława Miłosza pozwala prześledzić ewolucję twórczą poety. Przede wszystkim jednak daje możliwość podziwiania wielości gatunków i tonacji, nastrojów i stylów. Takim bogactwem nie obdarzył literatury polskiejCzytaj dalej

Rozmowy zagraniczne z Czesławem Miłoszem

Druga część Rozmów zagranicznych z Czesławem Miłoszem (Wydawnictwo Literackie)  – to kontynuacja dialogu na odwieczne Miłoszowskie tematy: poezja, język, religia, historia, a także Litwa, Polska, Rosja i szeroko pojęta Europa Środkowa.  Licznemu i międzynarodowemu gronu swych rozmówców Poeta niestrudzenie objaśniaCzytaj dalej

Korespondencja Czesława Miłosza

Zaraz po wojnie. Korespondencja Czesława Miłosza z pisarzami 1945-1950. Znak.  Korespondencja Czesława Miłosza z pisarzami i przyjaciółmi z lat 1945–1950. Wśród korespondentów są: Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wyka, Ryszard Matuszewski, Irena i Tadeusz Krońscy, Tadeusz Breza, Jerzy Putrament, PawełCzytaj dalej

Przekłady poetyckie Czesława Miłosza

Przekłady poetyckie Czesława Miłosza (Znak). Przypominamy, polecamy.  Wszystkie (oprócz zawartych w Wypisach z ksiąg użytecznych) przekłady poetyckie Noblisty. Wśród tłumaczonych autorów są między innymi Szekspir, Blake, Baudelaire, Whitman, Jeffers, Auden, Eliot, Yeats, Lorca, Kawafis, poeci murzyńscy i chińscy, mistrzowie ZenCzytaj dalej