Tag: Edward Balcerzan

Pochwała poezji

Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury – książka Edwarda Balcerzana (Instytut Mikołowski). Przypominamy.  Czy uwierzyliśmy w „śmierć autora”? Jednym z głównych dążeń mojej książki jest obrona statusu autora. Debiutanckie style kolektywne, naśladowanie gotowych modeli, wszystko to – praktykowane w każdej epoceCzytaj dalej

Nikt się nie rodzi strukturalistą

Nikt się nie rodzi strukturalistą. Twórczość literacka Edwarda Balcerzana – książka Beaty Małgorzaty Wolskiej (Universitas). Inga Iwasiów: Biografia Balcerzana zdaje się opowiadać o transformacji ról, przesuwaniu akcentów, swoistym negocjowaniu pozycji (auto)biografii w pejzażu humanistyki. Przez odsłonięcie związków między zdarzeniami zCzytaj dalej

Wczesne wiersze Witolda Wirpszy

Nakładem Instytutu Mikołowskiego ukazał się właśnie tom wierszy Witolda Wirpszy  Sonata i inne wiersze do roku 1956 pod redakcją Dariusza Pawelca. To kolejny już tom tego poety,  jednego z wielkich powojennej awangardy poetyckiej, opublikowany w ostatnich latach przez Instytut Mikołowski. WitoldCzytaj dalej

Balcerzan o poezji

Instytut Mikołowski znowu serwuje nam interesującę pozycję. Tym razem otrzymujemy wybór esejów Edwarda Balcerzana „Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury”. Oto fragment książki: Czy uwierzyliśmy w „śmierć autora”? Jednym z głównych dążeń mojej książki jest obrona statusu autora. Debiutanckie styleCzytaj dalej