Tag: Eulalia Papla

Poeci wobec muzyki

Poeci wobec muzyki Eulalii Papli w wydawnictwie Scriptum. Teresa Malecka: Powstała książka piękna i wartościowa, napisana z dużym wyczuciem i kulturą. Głęboko osadzona w literaturze przedmiotu […], zarówno tej związanej bezpośrednio z postaciami poetów rosyjskich i ukraińskich, o których „muzyczności” czytamy w kolejnych esejach, jak i tej podejmującej problemCzytaj dalej