Tag: Ewa Jarocka

Dno cekina

Dno cekina Ewy Jarockiej (Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza).  Na książkę składa się czterdzieści dziewięć wierszy, w nowej u autorki poetyce, bliższej klasycznemu zapisowi. Znacznie bardziej aktywna jest też w niej rola czytelnika, stawianego w różnych sytuacjach i nakłanianego do reakcji,Czytaj dalej

„Nie ma dobrych ludzi” Ewy Jarockiej

„Nie ma dobrych ludzi” Ewy Jarockiej  (Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza ) to zaskakujący nowy głos w poezji polskiej. Odrywa ją od dyskursu w sprawie polityczności na poziomie ogólnym, wspólnotowym, czyli rozmytym, i kieruje na polityczność w wymiarze jednostkowym. Ten debiutancki tom toCzytaj dalej