Tag: Grażyna Obrąpalska

Podróże w pamięć

Podróże w pamięć Grażyny Obrąpalskiej w wydawnictwie Forma. Piotr Michałowski o książce: „Elegijny dziennik podróży” – taką formułą można najkrócej opisać zbiór Grażyny Obrąpalskiej, gromadzący akcydensy odwiedzanych miejsc świata połączone w patchwork ze strzępami autobiografii. Pierwsze podróże odbywają się wCzytaj dalej