Tag: Helena Zaworska

Trzcina czująca czyli ks. Twardowski

Lekcja literatury z ks. Twardowskim? To rzecz obowiązkowa. Wydawnictwo Literackie proponuje nowy poszerzony wybór wierszy (to zresztą już kolejne wydanie)  księdza Twardowskiego zawierający najważniejsze liryki poety-kapłana – „Biedroneczko leć do nieba”. Wybór poprzedza kompetentny wstęp pt. Trzcina czująca Heleny ZaworskiejCzytaj dalej