Tag: Jacek Baluch

Wiersz i przekład według Jacka Balucha

Wiersz i przekład Jacka Balucha w wydawnictwie Scriptum.  Problematyka przekładoznawcza i problematyka wersologiczna są w całym tomie nie tylko dwoma zasadniczymi wątkami tematycznymi (na co wskazuje juz tytuł), ale ściśle się ze sobą w większości tekstów łączą. Problem rozstrzygnięć dotyczącychCzytaj dalej