Tag: Janusz Drzewucki

Kępiński o Drzewuckim i Różewiczu

Tadeusz Różewicz ma sto twarzy i jedną (prawie) niezmienną poetykę. „Twarze” spędzają sen z powiek krytykom i badaczom albowiem są niestałe i wzajemnie się wykluczające. Z poetyką problemów jest jakby mniej gdyż jej dryf jest spokojniejszy a lekkie falowania naCzytaj dalej

Lekcje u Różewicza

Lekcje u Różewicza Janusza Drzewuckiego w wydawnictwie Warstwy.  Lekcje u Różewicza to książka krytycznoliteracka poświęcona przede wszystkim poezji Tadeusza Różewicza, ale także jego prozie, dramatom i eseistyce. Janusz Drzewucki – towarzyszący wiernie pisarzowi od 1991 roku – kiedy to ukazałCzytaj dalej

Lekcje u Różewicza

W maju w wydawnictwie Warstwy ukaże się nowa książka Janusza Drzewuckiego – Lekcje u Różewicza. Janusz Drzewucki, urodzony 6 grudnia 1958 roku w Kruszwicy.  Poeta, krytyk literacki, wydawca, dziennikarz; członek PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. AbsolwentCzytaj dalej

Dwanaście dni Janusza Drzewuckiego

Przypominamy tom poezji Dwanaście dni Janusza Drzewuckiego (Iskry) – redaktora działu poezji miesięcznika Twórczość – który ukazał się w trzydzieści lat po debiucie poety na łamach tego najstarszego polskiego czasopisma literackiego i w ćwierć wieku po jego zbiorze Ulica Reformacka, zaCzytaj dalej

Środek ciężkości Janusza Drzewuckiego

„Środek ciężkości. Szkice o współczesnej liryce polskiej” Janusza Drzewuckiego w Instytucie Mikołowskim. Polecamy. Środek ciężkości to trzecia książka krytycznoliteracka Janusza Drzewuckiego wydana w ciągu ostatnich trzech lat – po Stanie skupienia (Tekstach o prozie) [Wydawnictwo Forma, Szczecin 2014] i Charakterze pisma (Szkicach o polskiejCzytaj dalej

Kępiński o Różewiczu

Piotr Kępiński o Wierszach i poematach z Twórczości Tadeusza Różewicza (Warstwy).  Tadeusz Różewicz w zasadzie sam ten wybór wierszy ułożył, od lat  czterdziestych już przesyłając do redakcji „Twórczości” swoje teksty, samemu decydując jakie fragmenty z przygotowywanych książek wysunąć na pierwszyCzytaj dalej

Dwanaście dni Janusza Drzewuckiego

  Tom poezji Dwanaście dni (Iskry) Janusza Drzewuckiego – redaktora działu poezji miesięcznika Twórczość – ukazał się w trzydzieści lat po debiucie poety na łamach tego najstarszego polskiego czasopisma literackiego i w ćwierć wieku po jego zbiorze Ulica Reformacka, za któryCzytaj dalej

Środek ciężkości Janusza Drzewuckiego

Środek ciężkości to trzecia książka krytycznoliteracka Janusza Drzewuckiego wydana w ciągu ostatnich trzech lat – po Stanie skupienia (Tekstach o prozie) [Wydawnictwo Forma, Szczecin 2014] i Charakterze pisma (Szkicach o polskiej poezji współczesnej) [Instytut Książki, Warszawa 2015]. W tomie tymCzytaj dalej

Nowy tom wierszy Janusza Drzewuckiego

W Bibliotece Toposu ukazał się nowy tomik Janusza Drzewuckiego „Rzeki Portugalii”. Tom poezji, na który składają się wiersze powstałe podczas podróży do Portugalii i po Portugalii, ale również po Polsce; ponadto utwory zainspirowane wspomnieniami z dzieciństwa i młodości, a takżeCzytaj dalej

Kępiński o Drzewuckim

Piotr Kępiński o nowym zbiorze esejów Janusza Drzewuckiego „Charakter pisma” (Instytut Książki – Twórczość. Kraków, Warszawa. 2015). Charakter pisma jest zmienny. Nic nie jest nam dane na stałe. Język poetów z którymi uczyliśmy się metafor ewoluuje i nie ma wCzytaj dalej

Charakter pisma

Janusz Drzewucki opublikował właśnie nową książkę o poezji – „Charakter pisma”. Ten znakomity publicysta, poeta, były redaktor naczelny wydawnictwa „Czytelnik”, wieloletni redaktor „Rzeczpospolitej” i „Twórczości” proponuje nam tym razem inne spojrzenie na poezję współczesną, od pokolenia Nowej Fali po Bohdana Zadurę. Czytaj dalej

Drzewucki o prozie i poezji

  W wydawnictwie Forma ukazuje się właśnie nowa książka krytyczno-literacka Janusza Drzewuckiego, znanego poety, publicysty i redaktora „Twórczości”. „Stan skupienia” to rzetelna książka krytycznoliteracka, prezentująca krytyka, który nie ulega naciskom wytwarzanym przez coraz bardziej sprawne i agresywne działy PR wydawnictw,Czytaj dalej

Janusz Drzewucki ponownie nagrodzony

Janusz Drzewucki został uhonorowany Symboliczną Nagrodą Ryszarda Milczewskiego-Bruno za wybitną twórczość eseistyczną i krytycznoliteracką. Zmarły tragicznie w 1979 roku poeta Ryszard Milczewski-Bruno ustanowił Symboliczne Nagrody w roku 1969. Były to: w dziedzinie poezji – Duże Piwo Grzane z Łyżką, wCzytaj dalej

Laureaci konkursu im. Henryka Berezy

Ogłoszono wyniki 2 edycji Konkursu im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”, adresowanego w tym roku do poetów debiutantów. Jury w składzie: Janusz Drzewucki, Anna Janko i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki – przyznało nagrody i wyróżnienie, uhonorowane zarazem edycją książkową, za następujące tomyCzytaj dalej

Drzewucki nagrodzony

Laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii literatura został Janusz Drzewucki za tom wierszy „Dwanaście dni” (Iskry).  Nagrody zostały wręczone w środę 24 września na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody  im. Cypriana Kamila Norwida otrzymują artyści z Mazowsza, którzy przyczyniająCzytaj dalej