Tag: Jarosław Iwaszkiewicz

Portret Iwaszkiewicza

Subtelny portret Jarosława Iwaszkiewicza przybiera tu formę relacji z podróży, jaką Iwaszkiewicz odbył w jesieni życia do Palermo. Uhonorowano go tam nagrodą literacką, co stało się dla niego sprawą osobistą, intymną wręcz, rozpatrywaną w kontekście spełnienia lub niespełnienia artystycznego. Liryczna opowieśćCzytaj dalej

Biografia Iwaszkiewicza

Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, drugi tom, autorstwa Radosława Romaniuka w Iskrach. Drugi tom biografii Jarosława Iwaszkiewicza przedstawia losy pisarza po 1939 roku. Autor tworzy biografię totalną, obejmującą wiele aspektów życia bohatera. Nie unika wątków kontrowersyjnych, umieszczając je w kontekścieCzytaj dalej

Iwaszkiewicz i literatura rosyjska

Przypominamy książkę Eugeniusza Sobola – Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska (wydawnictwo Adam Marszałek). Książka ukazuje związki twórczości Jarosława Iwaszkiewicza z literaturą rosyjską. W trakcie wyjazdów zagranicznych autor zgromadził materiały opisujące recepcję twórczości tego pisarza w Rosji i na Ukrainie, zCzytaj dalej

Struny ziemi

Struny ziemi Jarosława Iwaszkiewicza. Przekłady poetyckie. Zebrał i opracował Radosław Romaniuk. PIW. Przypominamy. Polecamy.  Przekłady literackie to prawdopodobnie najmniej znany wymiar twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Jego tłumaczenia poezji zaskakują rozległością zainteresowań translatora, umiejętnością oddania odmiennych stylów, klimatów. Struny ziemi prezentują poCzytaj dalej

Pogoda czasu Jarosława Iwaszkiewicza

Pogoda czasu Jarosława Iwaszkiewicza to ciekawy wybór wierszy Jarosława Iwaszkiewicza autorstwa Piotra Mitznera (Iskry, 2005). Wybór wierszy, którego dokonał i posłowiem opatrzył Piotr Mitzner, jest dowodem na to, że na działalność literacką Iwaszkiewicza można spojrzeć na nowo – przez pryzmat słowaCzytaj dalej

Listy Iwaszkiewiczów

Trzeci tom listów Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów  z lat międzywojennych. W 1932 r. – Czytelnik Iwaszkiewicz objął, na dwa i pół roku, stanowisko sekretarza Poselstwa Polskiego w Danii. Obszerna korespondencja z tego okresu ukazuje z jednej strony panoramę  kulturalnego iCzytaj dalej

Rachunki włóczęgi

  Przypominamy Rachunki włóczęgi Jarosława Iwaszkiewicza, książkę wydaną w serii Podróże Zeszytów Literackich. „Rachunki włóczęgi” są wyborem dotychczas rozproszonych szkiców i artykułów Jarosława Iwaszkiewicza o podróżach bliskich i dalekich do Daszowa, Kielc, Kijowa, Londynu, Mediolanu, Paryża, Poitiers, Poznania, Rzymu, Sandomierza, Stuttgartu,Czytaj dalej

Korespondencja Wajdy i Iwaszkiewicza

Przypominamy i polecamy fascynującą korespondencję Jarosława Iwaszkiewicza i Andrzeja Wajdy w opracowaniu Jana Strzałki (ZL). Jarosław Iwaszkiewicz: Oboje z żoną jesteśmy pod wielkim wrażeniem Wesela. Mam podziw dla Pana, dla operatora, dla cudownej Mai Komorowskiej, dla gorzkiego Łapickiego […]. NajwiększyCzytaj dalej

Jarosław Iwaszkiewicz: Rachunki włóczęgi

Jarosław Iwaszkiewicz: Rachunki włóczęgi. Zeszyty Literackie. „Rachunki włóczęgi” są wyborem dotychczas rozproszonych szkiców i artykułów Jarosława Iwaszkiewicza o podróżach bliskich i dalekich do Daszowa, Kielc, Kijowa, Londynu, Mediolanu, Paryża, Poitiers, Poznania, Rzymu, Sandomierza, Stuttgartu, Taorminy, Wrocławia i Zurychu. Szkice doCzytaj dalej

Pogoda burzy nad Palermo

Pogoda burzy nad Palermo Eugeniusza Kabatca to portret literacki Jarosława Iwaszkiewicza wyłaniający się z lirycznego opisu podróży, jaką autor „Mapy pogody” odbył w jesieni swego życia do Palermo, stolicy Sycylii. Książka wraz z korespondencją skamandryty do autora ukaże się we wrześniu nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego.Czytaj dalej

Urania i inne wiersze

Przypominamy znakomity zbiór wierszy Jarosława Iwaszkiewicza „Urania i inne wiersze” (Czytelnik).  Obszerny, reprezentatywny wybór wierszy jednego z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku, wybranych z jego wszystkim tomów poetyckich, poczynając od książek wydanych w dwudziestoleciu międzywojennym, takich jak Oktostychy (1919), DionizjeCzytaj dalej

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie: Listy

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie: Listy 1922-1926, Listy 1927-1931, Listy 1932-1939 (komplet) – Czytelnik. Pierwszy tom trzytomowej edycji listów Anny z Lilpopów Iwaszkiewiczowej (1897–1979) i Jarosława Iwaszkiewicza (1894–1980), która obejmuje okres od ich poznania i małżeństwa (1922) do roku 1926. AutorCzytaj dalej

Listy Hertza i Iwaszkiewicza

”Korespondencja” (Tom I-II, ZL) Pawła Hertza i Anny i Jarosława Iwaszkiewiczowów to odważna artystycznie, politycznie i obyczajowo – jedna z najważniejszych korespondencji literackich XX wieku.  Paweł Hertz, pisarz, poeta i tłumacz, rodowity warszawiak. Żył 82 lata. Tworzył poezję. Pisał równieżCzytaj dalej

Od Pieśni o Rolandzie po Achmatową

„Struny ziemi” (PIW) Jarosława Iwaszkiewicza, to przekłady poetyckie autora „Mapy pogody” w opracowaniu Radosława Romaniuka.  Przekłady literackie to prawdopodobnie najmniej znany wymiar twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Jego tłumaczenia poezji zaskakują rozległością zainteresowań translatora, umiejętnością oddania odmiennych stylów, klimatów. Struny ziemi prezentująCzytaj dalej

Nieznane dziełko Iwaszkiewicza dla dzieci

Mamy chyba sezon odkryć nieznanych dzieł znanych pisarzy. Niedawno ukazał się odnaleziony po latach „Wilk” Marka Hłaski a za miesiąc do księgarń trafi odkryta niedawno książka Jarosława Iwaszkiewicza. „Kocia Książka” – to wspólne dzieło pisarza i jego córek. Napisali je wCzytaj dalej