Tag: Julia Hartwig

Wybór wierszy Julii Hartwig

Inna wyspa – wybór wierszy Julii Hartwig autorstwa Anny Nasiłowskiej (także z jej wstępem) w wydawnictwie PIW, w serii Poeci2.  Julia Hartwig była wspaniałą poetką, tłumaczką poezji francuskiej i amerykańskiej, autorką wielu niezwykłych książek; była też jedną z istotnych osóbCzytaj dalej

Dziennik Julii Hartwig

Fragmenty dziennika jednej z najwybitniejszych poetek polskich obejmujące lata 2008-2010, ale opowiadające o jej całym powojennym życiu (WL). Przypominamy.  Julia Hartwig sięga pamięcią wstecz aż po drugą połowę lat 40. i swój ówczesny pobyt w Paryżu na stypendium rządu francuskiego.Czytaj dalej

Spojrzenie Julii Hartwig

O Spojrzeniu (wydawnictwo a5), znakomitym tomiku Julii Hartwig pisze Piotr Kępiński.  Każdy z trzydziestu ostatnich wierszy Julii Hartwig, która zmarła w lipcu tego roku jest epifanią. Każdy może się stać punktem wyjścia do medytacji, nie tylko o przemijaniu (co zdawałoCzytaj dalej

Wybór wierszy Julii Hartwig

Koleżanki i inne wiersze lubelskie. Wiersze Julii Hartwig wybrane przez Tomasza Pietrasiewicza i poetkę. Wstęp: Paweł Próchniak. Lublin 2017 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Oprac. graf. Małgorzata Rybicka.  Motyw rodzinnego miasta pojawia w wielu utworach Julii Hartwig. Elegia lubelska jestCzytaj dalej

Błyski zebrane Julii Hartwig

Polecamy Błyski zebrane Julii Hartwig (wydanie bibliofilskie) opublikowane przez Zeszyty Literackie.  Tom prezentuje wszystkie błyski Julii Hartwig, zarówno ogłoszone w tomach jak i dotąd niepublikowane. Utwory te zostały porównane z maszynopisami z prywatnego archiwum Julii Hartwig, a następnie poprawione i uzupełnione przezCzytaj dalej

Hartwig. Wdzięczność

Hartwig. Wdzięczność – książka Anny Legeżyńskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.  Anna Legeżyńska snuje wyjątkową opowieść o długim i fascynującym życiu, etosie artystycznym i inteligenckim ważnej poetki, ikonicznej postaci powojennego życia literackiego, a zarazem charyzmatycznej osobowości, jaką była Julia Hartwig. TęCzytaj dalej

Lubelskie wiersze Julii Hartwig

W wydawnictwie Ośrodka Brama Grodzka w Lublinie ukazała się książka Julii Hartwig Koleżanki i inne wiersze lubelskie. Wybór wierszy: Julia Hartwig, Tomasz Pietrasiewicz. Wstęp napisał Paweł Próchniak. Motyw rodzinnego miasta pojawia w wielu utworach Julii Hartwig. Elegia lubelska jest najbardziej znanymCzytaj dalej

Zapisane

Julia Hartwig: Zapisane. Wydawnictwo a5. Andrzej Franaszek:(…) Trwa praca pamięci, poetka przywołuje osoby i zdarzenia ze swego długiego życia, ale też zapisuje epifanijne momenty zachwycenia, głębokiego duchowego spokoju, przebłysków innego, boskiego może, wymiaru. Raz jeszcze jawi się Julia Hartwig jakoCzytaj dalej

Kępiński o Hartwig

O Spojrzeniu (wydawnictwo a5), znakomitym tomiku Julii Hartwig pisze Piotr Kępiński. Każdy z trzydziestu ostatnich wierszy Julii Hartwig, która zmarła w lipcu tego roku jest epifanią. Każdy może się stać punktem wyjścia do medytacji, nie tylko o przemijaniu (co zdawałoCzytaj dalej

Dziennik amerykański Julii Hartwig

Dziennik amerykański zmarłej niedawno Julii Hartwig (Zeszyty Literackie). Czesław Miłosz pisał o poetce: Osobą, która opowiada, jest kobieta z polskiej inteligencji, mająca za sobą doświadczenia lat wojny, dużo podróżująca, o znacznej wiedzy o sztuce, wyposażona w znajomość obcych języków, zadomowiona wCzytaj dalej

Julia Hartwig nie żyje

Wczoraj w wieku 96 lat zmarła Julia Hartwig, jedna z najwybitniejeszych polskich poetek. Julia Hartwig, poetka, eseistka, tłumaczka, żona Artura Międzyrzeckiego, urodziła się w 1921 roku w Lublinie. W czasie wojny studiowała polonistykę i filozofię na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim, iCzytaj dalej

Zapisane Julii Hartwig

Zapisane Julii Hartwig (wydawnictwo a5). Andrzej Franaszek:(…) Trwa praca pamięci, poetka przywołuje osoby i zdarzenia ze swego długiego życia, ale też zapisuje epifanijne momenty zachwycenia, głębokiego duchowego spokoju, przebłysków innego, boskiego może, wymiaru. Raz jeszcze jawi się Julia Hartwig jakoCzytaj dalej

Zapisane

Przypominamy „Zapisane” Julii Hartwig (a5).  Andrzej Franaszek:(…) Trwa praca pamięci, poetka przywołuje osoby i zdarzenia ze swego długiego życia, ale też zapisuje epifanijne momenty zachwycenia, głębokiego duchowego spokoju, przebłysków innego, boskiego może, wymiaru. Raz jeszcze jawi się Julia Hartwig jakoCzytaj dalej

Świadectwo przyjaźni wielkich poetów

Julia Hartwig , Artur Międzyrzecki / Katarzyna i Zbigniew Herbertowie – „Korespondencja” (Zeszyty Literackie).  Świadectwo przyjaźni wielkich poetów XX wieku: Julii Hartwig, Artura Międzyrzeckiego, Zbigniewa Herberta i jego żony Katarzyny Herbert. Wzruszająca opowieść o poezji, losach polskiej literatury a takżeCzytaj dalej

95 urodziny Julii Hartwig

Minęły właśnie 95 urodziny Julii Hartwig.  Czesław Miłosz tak pisał przed laty o poezji Hartwig: ”Ktoś powiedział, że każdy wiersz liryczny jest cząstką autobiografii, nawet jeżeli nic w nim nie ma z wyznań. Wierszy Julii Hartwig nie umiem czytać inaczejCzytaj dalej