Tag: Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865–1940), pióra Tadeusza Janiszewskiego (Iskry) to próba przybliżenia dzisiejszemu czytelnikowi wybitnego poety Młodej Polski, którego twórczość literacką przerwała postępująca choroba psychiczna. Cieszył się ogromną popularnością i stał się w opinii współczesnych mu literatów ucieleśnieniem poety modernistycznego, czegoCzytaj dalej

Biografia Tetmajera

Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865–1940) pióra Tadeusza Janiszewskiego (Iskry) to próba przybliżenia dzisiejszemu czytelnikowi wybitnego poety Młodej Polski, którego twórczość literacką przerwała postępująca choroba psychiczna.  Cieszył się ogromną popularnością i stał się w opinii współczesnych mu literatów ucieleśnieniem poety modernistycznego, czegoCzytaj dalej

Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera autorstwa Tadeusza Januszewskiego (Iskry).  Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865–1940) to próba przybliżenia dzisiejszemu czytelnikowi wybitnego poety Młodej Polski, którego twórczość literacką przerwała postępująca choroba psychiczna. Cieszył się ogromną popularnością i stał się w opinii współczesnych mu literatów ucieleśnieniemCzytaj dalej

Biografia Tetmajera

Iskry już niedługo opublikują biografię Kazimierza Przerwy-Tetmajera autorstwa Tadeusza Januszewskiego. Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865–1940), to próba przybliżenia dzisiejszemu czytelnikowi wybitnego poety Młodej Polski, którego twórczość literacką przerwała postępująca choroba psychiczna. Cieszył się ogromną popularnością i stał się w opinii współczesnychCzytaj dalej