Tag: Krzysztof Czyżewski

Żegaryszki

„Żegaryszki” Krzysztofa Czyżewskiego (Pogranicze) to, rozpisana na cztery pory roku konstelacja 78 epifanii poetyckich dialogujących z fotograficznym obrazem.  Jej topografia obejmuje łąki, uroczyska, ustronia zwierząt i ostoje ludzi, ścieżki i jeziora pomiędzy wioskami Żegary, Kranogruda i Dusznica na polsko-litewskim pograniczu.Czytaj dalej