Tag: Krzysztof Lisowski

Czarne notesy Krzysztofa Lisowskiego

Czarne notesy (o niekonieczności) Krzysztofa Lisowskiego, wydawnictwo Forma.  Autorski diariusz, w którym drobne spostrzeżenia, migawki rzeczywistości, krótkie relacje z odwiedzonych miejsc, opisy ludzi i rzeczy, oraz metaforyczne przypowieści, liryczne frazy, czy zgoła aforyzmy współistnieją na równych prawach, tworząc jednolitą, spójnąCzytaj dalej

Nowa książka Krzysztofa Lisowskiego

Nowy tomik poetycki Krzysztofa Lisowskiego „Zamróz” (WBPiCAK).  Krzysztof Lisowski: Kiedy czytałem korektę tego zbiorku, uprzytomniłem sobie, że mój debiut – tom Próba obywatelstwa – poświęciłem pamięci niedawno zmarłego Ojca, a teraz znów, po czterdziestu latach, wracam do trenów, szukam wCzytaj dalej

Nominacje do Nagrody im. Krystyny i Czesława Bednarczyków

Nagroda im. Krystyny i Czesława Bednarczyków ufundowana została przez zmarłą w 2011 r. współzałożycielkę działającej w latach 1950-1992  w  Londynie Oficyny Poetów i Malarzy Krystynę Bednarczykową, która przekazała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu archiwum wydawnictwa oraz pewną sumę pieniędzy stanowiącą fundusz nagrody.  ZałożonaCzytaj dalej