Tag: Kuczkowski

„Bliza” czyli latarnia morska

Piętnaście premierowych wierszy Krzysztofa Kuczkowskiego z cyklu „Siedemdziesiąt siedem” publikuje gdyńskie pismo„Bliza”. Tematem numeru jest „Przestrzeń i literatura”. Redaktorem naczelnym kwartalnika artystycznego jest Paweł Huelle. „Bliza” to pierw­szy w hi­sto­rii ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny wy­da­wa­ny w Gdy­ni. Me­ce­na­sem jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je sięCzytaj dalej