Tag: Meandry romantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy

Meandry antyromantyczności

W wydawnictwie Collegium Columbinum ukazuje się książka Łukasza Zabielskiego „Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy”. Marek Nalepa napisał o książce: „[Autor] podjął się ambitnego planu podważenia stereotypu myślowego o wzajemnej i konsekwentnej wrogości między romantykami a autorem Ziemiaństwa polskiego.Czytaj dalej