Tag: Miłosz. Dyskursy

Miłosz. Dyskursy

Miłosz. Dyskursy – książka pod redakcją Marka Bernackiego i Angeliki Matuszek (wydawnictwo ATH). Marek Bernacki: „Cechą rozpoznawczą prezentowanego tomu jest jego wewnętrzna różnorodność i polifoniczność. Znalazły się w nim teksty reprezentujące nurt miłoszologii konserwatywnej, na przykład rzetelnie napisane artykuły historycznoliterackieCzytaj dalej