Tag: Mirka Szychowiak

Nowy tomik Mirki Szychowiak

Trzeci migdał – to szósty tom poetycki wybitnej poetki wrocławskiej i dolnośląskiej, Mirki Szychowiak (wydawnictwo j).  Zapewne przełomowy, bo poetka udoskonaliła formalnie swój „dialog człowieka ze światem”. Światem, którego podmiot liryczny często nie rozumie, a jednak próbuje się z nimCzytaj dalej