Tag: Musa Çaxarxan Czachorowski

Trzy źródła czyli poezja Tatarów

Kilka dni temu ukazała się kolejna publikacja wydana staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP. Jest to zbiór wierszy trzech tatarskich autorów: Musy Çaxarxana Czachorowskiego, Selima Mirzy Chazbijewicza i Adasa Jakubauskasa, zatytułowany „Trzy źródła”. Tytuł znamienny, bo nie odnoszący sięCzytaj dalej

Wiersze Musy Çaxarxana Czachorowskiego

Prezentujemy wiersze Musy Çaxarxana Czachorowskiego: dziennikarza, poety, wydawcy,  redaktora naczelnego kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktora polskiej edycji pisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”, redaktora prowadzącego „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”.  Musa Çaxarxan Czachorowski jest również rzecznikiem prasowym MZR w RP, przedstawicielem MZRCzytaj dalej