Tag: Neil Astley

Polscy poeci w monumentalnej antologii

W Anglii ukazała się monumentalna antologia poezji The Hundred Years’ War: modern war poems. (Wojna stuletnia: współczesna poezja wojenna) zawierająca wiersze najznamienitszych poetów z całego świata, poświęcone wojnom XX wieku. Znaleźli się w niej także poeci polscy i środkowoeuropejscy. Antologia stanowi niezwykleCzytaj dalej