Tag: Nowy Nurt

Siwczyk o współczesnej poezji

Krzysztof Siwczyk specjalnie dla naszego portalu pisze o szalonych latach 90., internecie i znużeniu „poezją skomplikowaną”, która opatrzyła się nam jak „dagerotyp z czasów burzy i naporu”