Tag: Paul de Man

Alegorie czytania

Przypominamy Alegorie czytania Paula de Mana (Universitas) – rzecz o języku figuralnym u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta Książka opublikowana po raz pierwszy w roku 1979, wywarła wielki wpływ na studia humanistyczne w trzech przynajmniej dziedzinach: teorii języka figuralnego (retorycznego),Czytaj dalej