Tag: Paweł Mackiewicz

O poezji Marcina Sendeckiego

Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego – ważna książka Pawła Mackiewicza (WBPiCAK).  Paweł Mackiewicz: U Sendeckiego odprawa na placu budowy w istocie jest zwięzła, nic dziwnego, ekipa konstruktywistów wie, co ma robić. Same prace budowlane natomiast polegają nie tyle na przebudowywaniuCzytaj dalej

Pisane osobno

Pisane osobno (WBPiCAK) to pierwsza książka krytycznoliteracka Pawła Mackiewicza. Taka książka może być zbiorem recenzji pisanych od 2003 r., a może być nowym ujęciem, które się przez te lata krytycznego terminowania kształtowało. Pisane osobno jest propozycją spojrzenia na nową polskąCzytaj dalej

Mackiewicz o poezji Sendeckiego

Ukazuje się książka Pawła Mackiewicza – „Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego” (WBPiCAK).  Paweł Mackiewicz: „U Sendeckiego odprawa na placu budowy w istocie jest zwięzła, nic dziwnego, ekipa konstruktywistów wie, co ma robić. Same prace budowlane natomiast polegają nie tyle naCzytaj dalej

„Pamiątka z celulozy” Sendeckiego

  „Pamiątka z celulozy” to obszerny wybór wierszy Marcina Sendeckiego (WPBiCAK). Podstawę wydania niniejszego wyboru stanowią wiersze zebrane, które ukazały się staraniem Biura Literackiego we Wrocławiu w 2012 roku jako Błam (1985-2011). Respektując organizację tamtego wydania, w powyższym wyborze umieszczonoCzytaj dalej