Tag: Pisane osobno

Pisane osobno

Pisane osobno (WBPiCAK) to pierwsza książka krytycznoliteracka Pawła Mackiewicza. Taka książka może być zbiorem recenzji pisanych od 2003 r., a może być nowym ujęciem, które się przez te lata krytycznego terminowania kształtowało.  Pisane osobno jest propozycją spojrzenia na nową polskąCzytaj dalej