Tag: Rafał Rutkowski

Wywołuję siebie z ruin

Wywołuję siebie z ruin Rafała Rutkowskiego w oficynie WBPiCAK. Rafał Rutkowski (ur. w 1988 r.). Absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Laureat projektu Połów 2014. Wiersze publikował w „Odrze”, „Ricie Baum”, „Art Papierze”, „Zeszytach Poetyckich”, „Opcjach”, „Wakacie”,Czytaj dalej