Tag: Ryszard Milczewski Bruno

Janusz Drzewucki ponownie nagrodzony

Janusz Drzewucki został uhonorowany Symboliczną Nagrodą Ryszarda Milczewskiego-Bruno za wybitną twórczość eseistyczną i krytycznoliteracką. Zmarły tragicznie w 1979 roku poeta Ryszard Milczewski-Bruno ustanowił Symboliczne Nagrody w roku 1969. Były to: w dziedzinie poezji – Duże Piwo Grzane z Łyżką, wCzytaj dalej